Thiết kế website - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Thiết kế website

How to create a password for a .htpasswd file using PHP

How to create a password for a .htpasswd file using PHP?. It is actually very simple. Below is a PHP script that generates a password for .htpasswd...

Tăng sức mạnh cho giao diện bằng Cufón

Tăng sức mạnh cho giao diện bằng Cufón

Ngày hôm qua có bạn hỏi mình làm cách nào sử dụng Cufón vào theme WordPress, nhớ lại hồi lúc thêm cái Cufón này váo site...

Cufón - sử dụng font chữ cho Website

Cufón - sử dụng font chữ cho Website

Chắc hẳn khi thiết kế web các bạn cũng ít nhiều quan tâm đến font chữ sẽ hiển thị như thế nào, các bạn muốn...

Bài 4: Thuộc tính background và cách định nghĩa background cho một thẻ

Trong bài 4 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu thuộc tính background trong CSS, nó sẽ cho phép chúng ta tùy biến màu nền của một...

Bài 3: Làm sao chèn CSS vào trang Web

Bạn đã có một file CSS của bạn, bây giờ công việc tiếp theo là làm thế nào để chèn những đoạn CSS của bạn vào...

Bài 2: Cú pháp của CSS

Sau khi hiểu là nắm bắt được một số đặc tính của CSS chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về cú pháp và cách khai báo...

Bài 1: Cơ bản về CSS

Trong bài mở đầu này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số khái niệm và đặc tính của CSS, mà chúng ta cần chú ý trong...

Cách hiễn thị hình ảnh Google+ Author trên kết quả tìm kiếm

Dùng Blockquote làm chú thích và khung code cho website

Dùng Blockquote làm chú thích và khung code cho website

Khi tạo một bài viết với blockquote , văn bản trích dẫn đó sẽ được thụt vào bên trong và làm cho nó nổi bật. Tuy...

Giới hạn số lượng tự nhập với Javascript

Giới hạn số lượng tự nhập với Javascript

Bạn tạo một form để nhập nội dung với các trường input, textarea, ... Bạn muốn giới hạn số lượng ký tự được...

 1   2