Cufón - sử dụng font chữ cho Website

Chắc hẳn khi thiết kế web các bạn cũng ít nhiều quan tâm đến font chữ sẽ hiển thị như thế nào, các bạn muốn...