Php nâng cao - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Thiết kế website  »  Php nâng cao

How to create a password for a .htpasswd file using PHP

How to create a password for a .htpasswd file using PHP?. It is actually very simple. Below is a PHP script that generates a password for .htpasswd...

Tăng sức mạnh cho giao diện bằng Cufón

Tăng sức mạnh cho giao diện bằng Cufón

Ngày hôm qua có bạn hỏi mình làm cách nào sử dụng Cufón vào theme WordPress, nhớ lại hồi lúc thêm cái Cufón này váo site...

Cách hiễn thị hình ảnh Google+ Author trên kết quả tìm kiếm

Giới hạn số lượng tự nhập với Javascript

Giới hạn số lượng tự nhập với Javascript

Bạn tạo một form để nhập nội dung với các trường input, textarea, ... Bạn muốn giới hạn số lượng ký tự được...

Music trên mobile hỗ trợ HTML5 Audio Tag

Music trên mobile hỗ trợ HTML5 Audio Tag

Gần đây việc phát triển của công nghệ web đã ra đời HTML5, cung cấp cho chúng ta một chuẩn mở các file nhạc mới....

Sử dụng Cufón – Phần 1: Sử dụng cơ bản và nâng cao

Sử dụng Cufón – Phần 1: Sử dụng cơ bản và nâng cao

Mặc định các font chữ trên một website sẽ hiển thị dựa vào font chữ đã được cài đặt trên máy, những font phổ...

 1