[VestaCP] Tắt link truy cập vào phpmyadmin / disable url phpmyadmin - VestaCP - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí

[VestaCP] Tắt link truy cập vào phpmyadmin / disable url phpmyadmin

Để tăng tính bảo mật, bạn có thể tắt truy cập vào link phpmyadmin, và có thể mở lại khi nào cần dùng.

1 - SSH vào server bằng Root

Dùng lệnh sau để tắt: 

chmod 000 /usr/share/phpMyAdmin

Dùng lệnh sau để mở lại:

chmod 755 /usr/share/phpMyAdmin

Cách trên có thể áp dụng để tắt phpmyadmin cho các Control Panel khác, chỉ cần thay đổi Path /usr/share/phpMyAdmin theo Path của từng Control.

Bài viết liên quan: