Dùng Blockquote làm chú thích và khung code cho website - Căn bản về Css - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí

Dùng Blockquote làm chú thích và khung code cho website

Khi tạo một bài viết với blockquote , văn bản trích dẫn đó sẽ được thụt vào bên trong và làm cho nó nổi bật. Tuy nhiên,style mặc đinh của blogspot rất đơn điệu, nếu bạn muốn thay đổi nó thì bạn có thể chỉnh sửa nó bằng lệnhblockquote{ lệnh css }. 
Blockquotes là cách để làm nổi bật ý tưởng chính của bạn giữa các nội dung khác Thủ thuật được phát triển bởi Vinastar.Net

 

☼ Bây giờ ta bắt đầu thủ thuật :
1. Đăng nhập blog
2. Vào bố cục (layout)
3. Vào chỉnh sửa code HTML (edit code HMTL).

Ctrl + F : tìm bỏ các đoạn : 
 

blockquote {......}
.post blockquote {....}
.post blockquote p {.....}

Tại vì mỗi template có một mẫu blockqoute khác nhau. Nên các bạn tìm đoạn code tương tự mà xóa nhé. Nhưng đừng bỏ cái blockquote trong phần reset css nhé :D 


- Sau khi xóa bỏ xong,bạn thêm đoạn code sau vào ngay chỗ blockquote xóa đó. Hoặc thêm ở  trước thẻ ]]> 
- Bạn nên sử dụng firefox để test mã blockqoute nào hợp với template của bạn trước rồi hãy quyết định mang vào template. 
Chúc bạn hài lòng. 

Style 1 

Code:

blockquote { margin: 1em 3em; padding: .5em 1em; border-left: 5px solid #fce27c; background-color: #f6ebc1; } blockquote p { margin: 0; }

Style 2Code:

blockquote { margin: 1em 3em; color: #999; border-left: 2px solid #999; padding-left: 1em; }  

Style 3
 Code:

blockquote { margin: 1em 2em; border-left: 1px dashed #999; padding-left: 1em; } blockquote p:first-letter { float: left; margin: .2em .3em .1em 0; font-family: "Monotype Corsiva", "Apple Chancery", fantasy; font-size: 220%; font-weight: bold; } blockquote p:first-line { font-variant: small-caps; } 

Style 4
 

Code:

blockquote { background-color: #666; color: #fff; font-weight: bold; padding: 10px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; } 

Style 5
 

Code:

blockquote { background-color: #666; color:#fff; padding: 15px; margin: 1em 40px; -moz-border-radius-topleft: 15px; -webkit-border-top-left-radius: 15px; -moz-border-radius-topright: 15px; -webkit-border-top-right-radius: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 15px; -webkit-border-bottom-left-radius: 15px; } 

Style 6
 

Code:

blockquote { margin : 0 20px; padding: 60px 30px 40px 20px; background : #F1F8FE url(http://3.bp.blogspot.com/_7wsQzULWIwo/SwhrZYtvrRI/AAAAAAAACRs/Q0k6eaIjnys/s400/owl.png) no-repeat 350px 5px; font: normal .9em "comic sans ms", Courier,"Times New Roman", Times, serif; color : #000; border-left: 8px dotted #DAB547; } blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 7
 

Code:

.post blockquote { margin : 0 20px; padding: 70px 20px 20px 40px; background : #E4EAFE url(https://lh3.googleusercontent.com/-wfoJDNjwa_o/T366AqqaMzI/AAAAAAAAAOI/PfYT6Auj7Vc/h120/angular-purple-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat top left; font: bold 1em Helvetica, verdana, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; color : #000; border-bottom : 5px solid #435388; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 8

Code:

.post blockquote { margin : 0 20px; padding: 10px 20px 25px 20px; background : #9FCFFF url(https://lh6.googleusercontent.com/-yIqcUPbNYgI/T366Rd3WBvI/AAAAAAAAAOQ/GZ_opJPL6ZQ/h120/block22-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat right bottom; font: bold .9em "comic sans ms", arial, Helvetica,verdana, Georgia; color : #484848; border: 5px dashed #fff; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 9
 

Code:

.post blockquote { background: #F3F3F1 url(http://3.bp.blogspot.com/-iqupPqJk8Ns/T366ii0UJsI/AAAAAAAAAOY/SD3Olf4rMPI/s1600/comma-side-namkna-blogspot-com.gif) ; background-position:; background-repeat:repeat-y; margin: 0 20px; padding: 20px 20px 10px 45px; font-size: 0.9em; font: italic 1.2em Georgia, "Times New Roman", Times, serif; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top: 10px; } 

Style 10
 

Code:

blockquote { background: #484B52 url(http://2.bp.blogspot.com/-wJHdctIcaW4/T367CLqXEiI/AAAAAAAAAOg/gmTTIqsAMxk/s1600/green-black-side-namkna-blogspot-com.gif) ; background-position:; background-repeat:repeat-y; margin: 0 20px; padding: 20px 20px 20px 50px; color:#C7CACF; font: normal 0.9em Helvetica, verdana, serif, Georgia, "Times New Roman"; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top: 10px; } 

Style 11

 

 Code:

.post blockquote { margin : 0 20px; padding: 20px 60px 80px 20px; background : #FEE4E3 url(http://3.bp.blogspot.com/--nfz6hMOdb8/T367hRux59I/AAAAAAAAAOw/6U_Tx_5Ae3c/s1600/angular-right-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat bottom right; font: bold italic 1em Georgia, verdana, Helvetica, "Times New Roman", Times, serif; color : #000; border: 1px solid #DDD; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; }.post blockquote { margin : 0 20px; padding: 20px 60px 80px 20px; background : #FEE4E3 url(https://lh6.googleusercontent.com/-QJdktu_KM-c/T36_itxt1LI/AAAAAAAAAQ4/HfWOPBJPEEQ/h120/angular-right-namkna-blogspot-com-1.gif) no-repeat bottom right; font: bold italic 1em Georgia, verdana, Helvetica, "Times New Roman", Times, serif; color : #000; border: 1px solid #DDD; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 12

Code:

.post blockquote { font: 18px normal Tahoma, sans-serif; padding-top: 10px; margin: 5px; background: url(https://lh5.googleusercontent.com/-WWLnZw3Ydcg/T3679_Bj7WI/AAAAAAAAAO4/EjaqD7BwH7c/h120/comma-left-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat top left; text-indent: 65px; } .post blockquote div { display: block; background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-IRN2b6EhxVc/T36_V_mcyQI/AAAAAAAAAQw/i8x2q01vbd0/h120/comma-right-namkna-blogspot-com-1.gif) no-repeat bottom right; padding-bottom:10px; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 13
 

 Code:

.post blockquote { font: 18px normal Tahoma, sans-serif; padding-top: 10px; margin: 5px; background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-TK7KvcZaw9k/T368MtAV75I/AAAAAAAAAPA/qyYxpD9v54s/h120/comma1-left-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat top left; text-indent: 65px; } .post blockquote div { display: block; background: url(https://lh5.googleusercontent.com/-x9Wkmyt44p0/T36_IM9uodI/AAAAAAAAAQo/JINuD742PZE/h120/comma1-right-namkna-blogspot-com-1.gif) no-repeat bottom right; padding-bottom:10px; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; }

Style 14
 

 Code :

.post blockquote { font:bold italic .9em "comic sans ms", Tahoma, sans-serif; padding-top: 25px; margin: 5px; background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-OO2mnHQujPs/T368XuktkmI/AAAAAAAAAPI/TtymAdaDvPY/h120/left-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat top left; text-indent: 65px; color:#6299E4; } .post blockquote div { display: block; background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-v2uaYrmd9PY/T36-7PFRatI/AAAAAAAAAQg/fJ1kLGvAX8c/h120/right-namkna-blogspot-com-1.gif) no-repeat bottom right; padding-bottom:30px; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 15

 

 Code:
 

.post blockquote { font: italic 1em "comic sans ms", Tahoma, sans-serif; padding-top: 10px; margin: 5px; background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-sgFf3G0aBcA/T368qgO3UpI/AAAAAAAAAPQ/GRwb8qvdKI4/h120/comma2-left-namkna-blogspot.gif) no-repeat top left; text-indent: 65px; } .post blockquote div { display: block; background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-w3zhjEA3qSo/T36-ugNLnYI/AAAAAAAAAQY/LoJA7RaFJgY/h120/comma2-right-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat bottom right; padding-bottom:10px; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 16

 

Code:

.post blockquote { margin : 0 20px; padding: 70px 20px 20px 20px; background : #E7E5DC url(https://lh3.googleusercontent.com/-LwrT5n0DHTk/T3685Qrf9xI/AAAAAAAAAPY/7K8fJEmtdFk/h120/block333-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat top; font: normal 1em "comic sans ms",Helvetica, Courier,"Times New Roman", Times, serif; color : #000000; border-bottom : 7px solid #FF0000; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 17


 

Code:

.post blockquote{ margin : 0 20px; padding: 50px 30px 50px 30px; background : #FFF url(https://lh3.googleusercontent.com/-6XjlOfF_4fQ/T369L6TlHiI/AAAAAAAAAPg/G3i75i-UU2I/h120/BLOCK1-TOP-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat top; font: bold italic 1em Helvetica, verdana; color : #000; } .post blockquote div{ background : #FFF url(https://lh5.googleusercontent.com/-U89H3jS1UrA/T36-g8nLXzI/AAAAAAAAAQQ/41wUIMQ24sw/h120/BLOCK1-BOTTOM-namkna-blogspot-com.gif) no-repeat bottom; padding-bottom: 50px; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; }

Style 18
 

Code:

.post blockquote { margin : 0 20px; padding: 70px 20px 30px 20px; background : #E7E5DC url(https://lh6.googleusercontent.com/-UYYKSWXUprg/T369Z9MkAfI/AAAAAAAAAPo/f4Job3YVpT8/h120/block3331-namkna-blogspot-com.png) no-repeat top; font: bold .9em Helvetica, "comic sans ms",Courier,"Times New Roman", Times, serif; color : #343434; border-left : 7px solid #FF7802; border-right : 7px solid #FF7802; border-bottom : 7px solid #FF7802; } .post blockquote p { margin: 0; padding-top:10px; } 

Style 19
 

Code:

.post blockquote{ margin : 0 35px; padding: 80px 0px 0px 0px; background : #E6F1FA url(https://lh6.googleusercontent.com/-BIwcfycwPrM/T369mDP3DaI/AAAAAAAAAPw/5y0bExTL1Pk/h120/head2-namkna-blogspot-com.png) no-repeat top; font: normal 1em "comic sans ms", Helvetica, verdana; color : #666; } .post blockquote div{ background : #E6F1FA url(https://lh5.googleusercontent.com/-dElci_CAys4/T369yvH0riI/AAAAAAAAAP4/s7nzxB8H6T8/h120/head-bottom3-namkna-blogspot-com.png) no-repeat bottom; padding-bottom: 50px; } .post blockquote p { margin: 0; padding: 20px; } 

Style 20

Code:

.post blockquote { margin:1em 20px; } .post blockquote p { margin:.75em 0; } blockquote { background:#EFEFF7; }

Style 21

Code:

blockquote { background-position:-10px -7px; border: 1px dashed #FFC600; margin: 20px 10; padding: 0 20px 0 50px; background: url("https://lh3.googleusercontent.com/-4KlL9LouoDY/T36-DX6bK8I/AAAAAAAAAQA/vj2BwZ9U_EM/h120/quote-namkna-blogspot-com.png") 5% no-repeat #FFF8DD; }

Style 22
 

Code:

blockquote{ background-color: transparent; border-top: 3px double#DC143C; border-bottom: 3px double #DC143C; padding: 5px; font-style: oblique; font-size: 1em; margin-left: 5%; margin-right: 5%; }

Style 23
 

Code:

blockquote{color: black;font-family:Courier New;font-size:9pt;width:90%px;overflow:auto;repeat-y;max-height:200px;margin:5px 10px;padding: 4px 10px 0px 40px;background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-2wog-79Q_k8/T36-SJKwa_I/AAAAAAAAAQI/W4DH-wg0Wik/h120/pre_code_bg-namkna-blogspot-com.png) repeat-y left top;white-space: no-wrap;display: block;}
 

Bài viết liên quan: