Driver Reviver 5.3.2.28 Việt hóa – Tìm và cập nhật driver tự động - Windowns - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí

Driver Reviver 5.3.2.28 Việt hóa – Tìm và cập nhật driver tự động

Driver Reviver 5.3.2.28 Việt hóa - Tìm và cập nhật driver tự động - Hình 1

Ứng dụng Reviver Driver sẽ quét trình điều khiển , một trong những cơ sở lớn nhất thế giới một cách nhanh chóng và sẽ xác định 100% của tất cả các thiết bị phần cứng cho người tiêu dùng cho phép bạn tải về các trình điều khiển mới nhất thẳng vào máy tính . Với ReviverSoft Driver tất cả các thiết bị ngoại vi của bạn sẽ làm việc và bạn sẽ trải nghiệm một máy PC nhanh hơn và được tối ưu hóa.

Driver Reviver 5.3.2.28 Việt hóa - Tìm và cập nhật driver tự động - Hình 2

Tính năng chính của Driver Reviver

  • Quét tìm driver lỗi thời, bị thiếu một cách nhanh chóng và dễ dàng.
  • cập nhật tất cả driver lỗi thời một cách an toàn bằng cách sử dụng driver gốc.
  • tối đa hóa hiệu quả hoạt động và chức năng của máy tính và các thiết bị của bạn.
  • đảm bảo phần cứng máy tính của bạn hoạt động ở mức tối ưu.

Khi sử dụng chọn tiếng Việt trong Options/General.

DOWNLOAD DRIVER REVIVER 5.3.2.28 VIỆT HÓA

 

Bài viết liên quan: