Linux - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Kinh nghiệm - Thủ thuật  »  Server - VPS - Local  »  Linux

Tăng dung lượng upload database cho phpmyadmin (Linux)

Tăng dung lượng upload database cho phpmyadmin

Tắt / mở firewall trên server Linux

Firewall có tính năng bảo mật và chống 1 ip request nhiều đến server tại 1 thời điểm nhất định. Quý khách có thể...

How to install CSF Firewall on Linux server?

You can install CSF [ConfigServer Firewall] on Linux server using below mentioned steps via SSH:

Hướng dẫn cài 1 số chương trình trên Fedora 16- Luôn cập nhật

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall) - P2 Cấu hình

File cấu hình nằm ở /etc/csf/csf.conf , các file còn lại được nhắc đến bên dưới nếu không nêu rõ đường dẫn thì...

Kiểm tra thông tin phần cứng (hardware) server Linux

Khi bạn đi thuê 1 con server tại 1 nhà cung cấp nào đó, người ta chỉ cung cấp cho bạn biết là RAM mấy GB, ổ cứng mấy...

How to enable passive FTP in a Cpanel server

If you are running a FTP server (Pureftp/Proftp) with a CSF firewall (very important in a VPS or virtuozzo), it is necessary to enable passive mode,...

Hướng dẫn cài đặt webmin trên Centos

Hướng dẫn cài đặt webmin trên Centos

Hướng dẫn mở port trên iptables linux

Hướng dẫn mở port trên iptables linux

Mặc định iptables trên CentOS chặn hết trơn port nên nhiều ứng dụng không chạy được. Để mở port khi cần thiết các...

Cài đặt Kali Linux

Cài đặt Kali Linux

Cài đặt Kali Linux trên máy tính của bạn là một quá trình dễ dàng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần xác định phần cứng máy...

 1   2  3  4  5  6