Hosting Control Panel - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Kinh nghiệm - Thủ thuật  »  Hosting Control Panel

Stop Backup Cpanel By command !

Tiến trình backup của cpanel làm hao tốn rất nhiều tài nguyên ,trong nhiều trường hợp nó chính là nguyên nhân làm server...

[Vestacp] Thay đổi port mặc định / How to change vestacp port?

Mặc định để vào trang quản lý của Vestacp thì Port là: 8083 , để thay đổi thành Port khác, bạn làm như sau

Directadmin – cài đặt hàm cho web server !

Cpanel cung cấp 1 công cụ build apache và php rất mạnh là /scripts/easyapache riêng directadmin cũng đã cung cấp các script để...

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó. *Ưu...

Một số file cấu hình cần biết trong cpanel

Một số file cấu hình cần biết trong cpanel

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt cpanel.

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt cpanel.

Tất cả những PHP Scripts không thuộc một user cụ thể nào đó sẽ không thể nào thực thi được hoặc user này sẽ không...

Basic system security - Bảo mật cần thiết cho DA

[VestaCP] Thay đổi đường dẫn mặc định domain/phpmyadmin

[VestaCP] Thay đổi đường dẫn mặc định domain/phpmyadmin

In this tutorial we will show you how to change the default location to access /phpmyadmin to something else more private.

[VestaCP] Tắt link truy cập vào phpmyadmin / disable url phpmyadmin

[VestaCP] Tắt link truy cập vào phpmyadmin / disable url phpmyadmin

Hướng dẫn cấu hình DKIM cho Server/VPS chạy Directadmin

Mặc định khi cài đặt, Directadmin chưa hỗ trợ việc khởi tạo DKIM cho Email. Hướng dẫn sau sẽ giúp bật tính năng DKIM...

 1   2  3