DirectAdmin - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Kinh nghiệm - Thủ thuật  »  Hosting Control Panel  »  DirectAdmin

Directadmin – cài đặt hàm cho web server !

Cpanel cung cấp 1 công cụ build apache và php rất mạnh là /scripts/easyapache riêng directadmin cũng đã cung cấp các script để...

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt Directadmin

Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó. *Ưu...

Basic system security - Bảo mật cần thiết cho DA

Hướng dẫn cấu hình DKIM cho Server/VPS chạy Directadmin

Mặc định khi cài đặt, Directadmin chưa hỗ trợ việc khởi tạo DKIM cho Email. Hướng dẫn sau sẽ giúp bật tính năng DKIM...

DirectAdmin 1.44.3 nulled x86/x64

DirectAdmin 1.44.3 nulled x86/x64

Directadmin 1.44.3 Nulled, Inc Capri Skin (Test work 100%)

Directadmin 1.44.3 Nulled, Inc Capri Skin (Test work 100%)

tạo trang thay đổi pass webmail cho khách hàng dùng VPS - Directadmin

Đối với khách hàng mua VPS chạy directadmin hay sử mua hosting dùng directadmin thì có thể thay đổi password theo đường dẫn...

Backup và restore trong directadmin

Backup và restore trong directadmin

Theo như hình nghĩa là ta sẽ backup toàn bộ user (backup từng user thì check bên dưới ) ,sinh file backup ngay lập tức và sẽ...

Hướng dẫn nén và giải nén trên DirectAdmin

Hướng dẫn nén và giải nén trên DirectAdmin

Có nhiều bạn thắc mắc làm cách nào để tạo file nén ngay trên quản trị hosting ( DirectAdmin).Để làm điều này bạn...

Thay đổi email mặc định khi tạo 1 user (directadmin)

Thay đổi email mặc định khi tạo 1 user (directadmin)

Hỏi : vì sao tôi tạo mới 1 hosting trong control panel của directadmin ,email quản trị luôn là 1 email tôi không mong muốn vd :...

 1   2