Cpanel - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Kinh nghiệm - Thủ thuật  »  Hosting Control Panel  »  Cpanel

Stop Backup Cpanel By command !

Tiến trình backup của cpanel làm hao tốn rất nhiều tài nguyên ,trong nhiều trường hợp nó chính là nguyên nhân làm server...

Một số file cấu hình cần biết trong cpanel

Một số file cấu hình cần biết trong cpanel

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt cpanel.

Hướng dẫn chạy suphp trên server linux cài đặt cpanel.

Tất cả những PHP Scripts không thuộc một user cụ thể nào đó sẽ không thể nào thực thi được hoặc user này sẽ không...

 1