VestaCP - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Kinh nghiệm - Thủ thuật  »  Hosting Control Panel  »  VestaCP

[Vestacp] Thay đổi port mặc định / How to change vestacp port?

Mặc định để vào trang quản lý của Vestacp thì Port là: 8083 , để thay đổi thành Port khác, bạn làm như sau

[VestaCP] Thay đổi đường dẫn mặc định domain/phpmyadmin

[VestaCP] Thay đổi đường dẫn mặc định domain/phpmyadmin

In this tutorial we will show you how to change the default location to access /phpmyadmin to something else more private.

[VestaCP] Tắt link truy cập vào phpmyadmin / disable url phpmyadmin

[VestaCP] Tắt link truy cập vào phpmyadmin / disable url phpmyadmin

Hướng dẫn cài đặt SSL COMODO cho VestaCP

Hướng dẫn cài đặt SSL COMODO cho VestaCP

 1