Home WordpressWordPress cơ bản Ẩn actived plugins trong WordPress Dashboard

Ẩn actived plugins trong WordPress Dashboard

by admincp

Ẩn menu plugins trong wordpress admin là cách bạn không cho phép người dùng có thể tắt/deactive plugin làm ảnh hưởng đến website. Trong trường hợp này bạn có thể giải thích cho khách hàng của mình về những plugin quan trọng và không được deactive, hoặc bạn có thể ẩn menu cài đặt plugins trong phần quản trị do đó người dùng không thể deactive nó.

Đưới đây là đoạn code sẽ thực hiện công việc ẩn plugin từ trang cài đặt plugins, một khi plugin đã kích hoạt. Ví dụ , plugin “WordPress SEO by Yoast” đã được kích hoạt trước đó và bạn muốn user không thể nhìn thấy plugin này trong phần quản lý plugins (Dashboard >> Plugins >> Installed Plugins) từ đó họ không có cách nào tắt plugin của bạn đi.

Bạn chép đoạn code này vào file functions.php trong thư mục theme hiện tại.

add_filter( 'all_plugins', 'hide_plugins');
function hide_plugins($plugins)
{
	// Hide hello dolly plugin
	if(is_plugin_active('hello.php')) {
		unset( $plugins['hello.php'] );
	}
	// Hide disqus plugin
	if(is_plugin_active('disqus-comment-system/disqus.php')) {
		unset( $plugins['disqus-comment-system/disqus.php'] );
	}
	return $plugins;
}

Đoạn code trên sẽ ẩn plugin ‘Hello Dolly’ và ‘Disqus comment system‘. Tương tự bạn có thể deactive plugin WordPress SEO by Yoast và Akismet bằng đoạn code dưới đây:

add_filter( 'all_plugins', 'hide_plugins');
function hide_plugins($plugins)
{
		// Hide WordPress SEO by Yoast Plugin
		if(is_plugin_active('wordpress-seo/wp-seo.php')) {
				unset( $plugins['wordpress-seo/wp-seo.php'] );
		}
		// Hide Akismet Plugin
		if(is_plugin_active('akismet/akismet.php')) {
				unset( $plugins['akismet/akismet.php'] );
		}
		return $plugins;
}

Chúc bạn thành công!

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment