Home WordpressWordPress cơ bản Bật Theo dõi Error logs trong WooCommerce

Bật Theo dõi Error logs trong WooCommerce

by admincp

Theo dõi lỗi trong PHP có thể đôi khi gặp khó khăn, nhưng WordPress và WooCommerce có tích hợp hệ thống logging giúp bạn theo dõi lịch sử lỗi dễ dàng hơn. Dưới đây là một số phương cách để bật theo dõi log trong woocommerce:

WP_Debug logs

Trước tiên, bạn cần bật wp_debug và bản ghi logs trong file wp-config.php. Điều này sẽ tạo ra một file debug.log trong thư mục wp-content của bạn, sau đó bạn có thể xem các lỗi trên web nếu có. Thêm/sửa các dòng sau trong file wp-config.php:

// Enable WP_DEBUG mode
define('WP_DEBUG', true);
// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file
define('WP_DEBUG_LOG', true);
// Disable display of errors and warnings
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
@ini_set('display_errors',0);

Sau đó, bạn có thể in giá trị biến hoặc hàm đến phần logs của WordPress. Ví dụ:

Để xem nội dung của các biến, sử dụng mã sau:

error_log( 'In ' . __FUNCTION__ . '(), REPLACE_WITH_VARIABLE_NAME = ' . var_export( $REPLACE_WITH_VARIABLE_NAME , true ) );

Để tìm ra hàm nào đang sử dụng / gọi đến nó:

error_log( 'In ' . __FUNCTION__ . '(), backtrace=" . print_r(debug_backtrace(DEBUG_BACKTRACE_IGNORE_ARGS), true));

WC Logs

Trong các phiên bản trước của WooCommerce, các bản ghi lỗi là một chút đau để truy cập. Bạn phải có quyền truy cập FTP vào máy chủ của bạn và lấy các tập tin theo cách này thay vì thông qua quản trị WordPress của bạn. Vì bạn đang thường gặp phải vấn đề khi bạn đang sử dụng WooCommerce, nó làm cho tinh thần để có thông tin này … tốt, trong WooCommerce.

Để truy cập vào dữ liệu logs một cách dễ dàng từ bảng điều khiển WP, bạn có thể ghi log vào đối tượng WC_Logger. Từ đó, bạn có thể truy cập các bản ghi lỗi bằng cách vào WooCommerce > System Status > Logs.

Sau đó bạn có thể chọn các tập tin log cần xem và bấm “View” . Điều này sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin lỗi mà bạn có thể sao chép và chia sẻ thông tin hữu ích này cho nhóm hỗ trợ của bạn. Các bản ghi lỗi cũng nằm trong thư mục uploads/wc-logs trên trang wordpress của bạn.

Ví dụ chúng ta sẽ lưu log mới bằng đoạn code dưới đây:

// Log any exceptions to a WC logger
$log = new WC_Logger();
$log_entry = print_r( $e, true );
$log_entry .= "Exception Trace: ' . print_r( $e->getTraceAsString(), true );
$log->add( 'new-woocommerce-log-name', $log_entry );

Với phiên bản WooCommerce 2.7 3.0, logs có thể được nhóm lại theo bối cảnh và mức độ nghiêm trọng. Ví dụ:

$logger = wc_get_logger();
$logger->debug( 'debug message', array( 'source' => 'my-extension' ) );

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment