Home WordpressPlugin Wordpress Cách bỏ tiếng Việt có dấu trong URL wordpress thành công 100%

Cách bỏ tiếng Việt có dấu trong URL wordpress thành công 100%

by admincp

WordPress hiện nay là một trong những mã nguồn mở mạnh nhất. Và được các mọi người sử dụng nhiều nhất hiện nay. Bởi vì sự đơn giản cũng như dễ dàng cài đặt để sử dụng làm website hay blog cá nhân.

Ngoài ra wordpress cũng là một trong những mã nguồn mở được hỗ trợ tốt nhất hiện nay. Giúp cho các SEOer nhàn hơn rất nhiều trong việc SEO từ khóa cho website.

Hôm nay tình cờ thì blog.vinastar.net được một bạn độc giả gửi thư về cho admin thắc mắc là wordpress bị một lỗi đó là đường dẫn URL của wordpress tự động chuyển tự không dấu. (Mặc định wordpress có đường dẫn url không dấu) sang có dấu. Nhưng có một số ký tự có một số ký tự lại không có.

Cách bỏ tiếng Việt có dấu trong URL wordpress
Cách bỏ tiếng Việt có dấu trong URL wordpress

Cách bỏ tiếng Việt trong URL WordPress

Cách 1: Dùng Plugin Wp Vietnames URL

Để trả lời cũng như giúp bạn độc giả có thể khắc phục được tình trạng này thì hôm nay VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi có dấu trong đường dẫn url của wordpress để thuận tiện cho việc SEO hơn.

Để khắc phục lỗi và bỏ tiếng việt có dấu trong đường dẫn URL của wordpress. Thì VINASTAR khuyên các bạn sủ dụng plugin để làm việc này. Vì sử dụng plugin thì sẽ rất dễ dàng cho các bạn khi cài đặt cũng như thực hiện.

Để bỏ chữ có dấu tiếng việt trong url thì các bạn cần sử dụng tới plugin: Wp Vietnamese URL. Các bạn có thể tải trực tiếp tại trang chủ wordpress.org hoặc tải tại đây:  Wp Vietnamese URL .

Hoặc các bạn có thể vào trực tiếp trong “Gói Mở Rộng” của phần Admin của website của bạn và nhấn vào tìm kiếm plugin Wp Vietnames URL.

Tiếp theo các bạn nhấn vào nút cài đặt để cài đặt plugin Wp Vietnamese URL. Sau khi cài đặt xong thì công việc còn lại của các bạn đó là Refresh lại trang chủ và vào mục viết bài để kiểm tra.

Đây là plugin giúp chuyển trọn vẹn chuỗi tiếng Việt có dấu thành không dấu cho tiêu đề, cat và tag

Cách 2: Dùng hàm thay thế

 tôi tìm được cái hàm sanitize_title_with_dashes() nằm trong file wp-includes/formatting.php . Đây là file write lại cái Permalink của WordPress. Cũng chính vì ở đây việc xử lý tiếng Việt còn hạn chế nên cái Permalink của chúng ta nhìn không đẹp mặt lắm. Tôi thử  sửa cái hàm đó lại như  sau:

function sanitize_title_with_dashes($title) {
$url_pattern = array('`&(amp;|#)?[a-z0-9]+;`i', '`[^a-z0-9]`i');
 
$title = htmlentities($title, ENT_COMPAT, 'utf-8');
$title = preg_replace( '`&([a-z]+)(acute|uml|circ|grave|ring|cedil|slash|tilde|caron|lig);`i', "\\1", $title );
$title = preg_replace('`\[.*\]`U','',$title);
$title = strtolower(trim($title, '-'));
 
$title = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $title);
$title = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $title);
$title = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $title);
$title = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $title);
$title = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $title);
$title = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $title);
$title = preg_replace("/(đ)/", 'd', $title);
$title = preg_replace($url_pattern , '-', $title);
return $title;
}

Sử dụng cách 2 bạn update wordpress xong thì phải vào nhúng lại codo trên nhé

Kết luận

Như thế các bạn đã có thể bỏ được lỗi chữ tiếng việt có dấu trong url của website sử dụng mã nguồn mở wordpress rồi. Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment