Home WordpressWordPress cơ bản Cách chèn trang 404 template không mất SEO

Cách chèn trang 404 template không mất SEO

by admincp

Khi bạn muốn chủ động include hoặc chuyển sang trang 404 , thì dùng code dưới đây:

function generate_404_somehow() {
   global $post;
	if ( <condition> ) {
		global $wp_query;
		$wp_query->is_404 = true;		#equal $wp_query->set_404();
		status_header( 404 );
		nocache_headers();
	}
}
add_action('wp','generate_404_somehow');
</condition>

404 template

Cách này có thể dùng vào việc chặn truy cập nội dung không mong muốn tới người dùng. Nếu bạn còn quan tâm tới google search engines thì tôi khuyến khích bạn không nên làm điều này, cách tốt để chặn nội dung truy cập là chèn nội dung khác không thiết lập 404.

//This may be a better way to block the content from being viewed
add_filter( 'template_include', 'nifty_block_content', 99 );
 
function nifty_block_content( $template ) {
  if ( is_singular( 'event' ) && !rr_event_should_be_available( $post->ID ) ) {
        $template = locate_template( array( 'nifty-block-content.php' ) );
     }
    return $template;
}

Google 404 plugin

Sử dụng Google 404 plugin bạn sẽ yên tâm hơn khi sử lý lỗi 404. Tải plugin tại đây:
http://wordpress.org/plugins/askapache-google-404/

Sau khi cài & active đặt plugin, truy cập vào settings->AA Google 404 theo địa chỉ:
/wp-admin/options-general.php?page=askapache-google-404.php

Enter in your Google Search API Key and hit the “Update Key” Button.

//Add the code to your 404.php template page

//if My 404.php page isn’t being served for 404 Not Found errors!?
-Add ErrorDocument 404 /index.php?error=404 to your .htaccess file.

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment