Cách thay đổi thông số PHP trong file .htaccess

by admincp
18 Xem

Giới thiệu

Trong quá trình sử dụng hosting, và website bạn cần tăng một vài thông số theo nhu cầu sử dụng như post max size dung lượng file post, upload max size, dung lượng file cho phép upload lên, và memory max size.. Có rất nhiều cách để tăng như tùy chỉnh trong file php.ini, Select PHP Version, và còn một cách mà mình giới thiệu là file .htaccess. Hầu hết các nhà cung cấp hosting đều cho phép thay đổi cấu hình PHP qua file .htaccess. Vì vậy, chỉ cần áp dụng rule php_value upload_max_filesize trong .htaccess bạn sẽ có thể tăng kích thước giới hạn upload qua PHP.

Mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tùy chỉnh file này,  file .htaccess sẽ nằm trong thư mục public_html của website đó, nếu là addon domain thì sẽ nằm trong Document Root của thư mục chứa mã nguồn, file này nằm ngang với index.php.

Thiết lập

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Cpanel và di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn

 Cách vào file manager Cpanel

 

Bước 2: Cấu hình file .htaccess

Vì file này là file ẩn, nên bạn cần thực hiện show các file ẩn lên bằng cách thực hiện như ảnh bên dưới

 cách mở file ẩn trong Cpanel

Nếu bạn chưa có file .htaccess bạn cần thực hiện tạo mới file này bằng cách new file => .htaccess

Mở file .htaccess lên và bạn thêm các dòng sau và lưu lại,

php_value upload_max_filesize 512M
php_value post_max_size 512M
php_value memory_limit 512M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Sau khi thêm hoàn tất bạn kiểm tra lại nhé, có thể kiểm tra bằng file info.php

Bạn tạo file info.php tại nơi chứa mã nguồn và nhập các mã như sau

<?php
phpinfo();
?>

Xem thêm:

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Comment