Home WordpressWordPress cơ bản Cách thêm class vào menu wp_nav_menu trong WordPress

Cách thêm class vào menu wp_nav_menu trong WordPress

by admincp

Thay đổi hoặc thêm class cho nav menu item là tính năng sẵn có của wordpres, Đây là tính năng vô cùng sức mạnh cho phép bạn can thiệp vào từng menu đơn (menu item). Tuy nhiên, lựa chọn này wordpress mặc định cho ẩn. Thực hiện theo các bước để thêm class vào menu.

1. Vào Appearance->Menus, click vào tab Screen options.
wordpress Screen options

2. Dưới mục Show advanced menu properties, check CSS classes. Ngay sau đó hiển thị hộp text tại đây nhập tên class thêm cho menu item đó.
wordpress advanced menu properties

Ví dụ thử thêm class=”myClass” vào một menu item và thêm đoạn css vào style.css

/* Target the menu item LI */
.menu li.myClass{
 /* Margin might go here */
}
/* Target the menu item Anchor (link) */
.menu li.myClass > a{
 /* Colors, font sizes, would normally go here */
}
 
/* Target the menu item LI in UberMenu */
#megaMenu ul.megaMenu li.myClass{
 
}
/* Target the menu item Anchor (link) in UberMenu */
#megaMenu ul.megaMenu li.myClass > a{
 /* Colors, font sizes, would go here */
}

Ok, bạn đã xong, bây giờ thử truy cập vào website và xem kết quả.

wp_nav_menu có cung cấp các thuộc tính container_id, container_class, menu_id, menu_class cho phép thêm thuộc tính class vào container và menu ul tag. Rất tiếc không có thuộc tính nào để can thiệp chỉnh sửa vào menu item (li tag).

WordPress menu hỗ trợ filter hook “nav_menu_css_class” truy vấn vào từng menu item để tuỳ chỉnh giá trị như thuộc tính class. Xem đoạn code sau để hiểu hơn:

add_filter('nav_menu_css_class', 'special_nav_class', 10, 2);
function special_nav_class($classes, $item)
{
	if(in_array('current-menu-item',$item->classes)){  //current item
	    $classes[]='nav_focus';
	}
	  else $classes[]='nav_normal';
	//other of purpose
	preg_match('/[^/]+$/', trim($item->url, '/'), $r); //get page
 
	if (is_page() && is_page($r[0]))
		$classes[]='active';
 
	return $classes;
}

Tham số:

 • $classes: mảng giá trị tên class có trên thuộc tính class của menu item hiện tại. Tham số này lấy và thiết lập class cho menu item.
 • $item: đối tượng menu item.

Ví dụ, bạn muốn thay/thêm mới class vào trang item được chọn khi người dùng nhấn vào menu. Menu item sẽ có giao diện khác so với các items còn lại. Giống như thế này.
current-menu-item
Các templates sẽ có tên classes thể hiện riêng, bạn dựa vào đây để tùy biến thêm class cho giao diện html của web.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment