Cấu hình email SMTP hoạt động trên PHP 7.4

by admincp
14 Xem

Giới thiệu

Vừa qua phiên bản PHP 7.4 đã chính thức được phát hành với nhiều tính năng mới vượt trội hơn những phiên bản cũ, song song cũng không thể tránh khỏi những lỗi còn đang tồn đọng trong đó. Cộng đồng hưởng ứng cập nhật lên PHP 7.4 nhanh chóng nhưng sau đó tất cả đều bị lỗi các Plugin SMTP không thể hoạt động trên phiên bản mới này.

Ở bài viết này mình giới thiệu đến bạn một Plugin mới có tên là Post SMTP Mailer/Email Log được phát triển bới Yehuda Hassine

Các tính năng nổi bật

Tính năng tiêu chuẩn
 • Trình hướng dẫn cài đặt mạnh mẽ, dễ sử dụng và dễ cấu hình
 • Trình kiểm tra kết nối thương mại để chuẩn đoạn sự cố máy chủ
 • Đăng nhập và gửi lại tất cả các email, xem nguyên nhân chính xác của các email thất bại.
 • Hỗ trợ bảng chữ cài quốc tế, HTML mail, MultiPart/Alternative
 • Hỗ trợ người nhận bắt buộc (cc,bcc,to) và tiêu đề email tùy chỉnh
 • Hỗ trợ SASL: Xác thực Plain/Login/CRAM-MD5/XOAUTH2
 • Bảo mật: SMTPS and STARTTLS (SSL/TLS)
 • Sao chép cấu hình sang các phiên bản khác.

Hướng dẫn cài đặt

smtp

Tiếp đến là các bước cấu hình. Bạn có thể chọn Start the Wizard để thực hiện từng bước hoặc chọn Show All Setting để cấu hình như sau.

smtp php74 1

Tại bảng bên dưới bạn thực hiện cấu hình như sau

 • Type: Chọn SMTP
 • Mailer Type: Mình chọn PostSMTP
 • Outgoing Mail Server Hostname: Do mình dùng gmail nên sẽ đi qua máy chủ smail là smtp.gmail.com
 • Outgoing Mail Server port: Chọn 465 (SSL)
 • Envelope From Email Address: Bạn nhập địa chỉ Gmail vào
 • Security: SMTPS
 • Authentication: Plain
 • Username: Nhập vào tài khoản Gmail
 • Password (Quan trọng): Mật khẩu ứng dụng Gmail

smtp php74 2

smtp php74 3

Sau khi cấu hình hoàn tất bạn kiểm tra SMTP xem đã hoạt động chưa như các thao tác ảnh bên dưới

Chọn Send a Test Email

php74 smtp 8

Nhập email cần test vào (Email gửi và email nhận không được trùng nhau nhé)

php74 smtp 9 php74 smtp 10 php74 smtp 11

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment