Home WordpressWordPress cơ bản Cấu hình Infinite Scroll trong Flatsome

Cấu hình Infinite Scroll trong Flatsome

by admincp

Tính năng này dần trở nên phổ biến hơn với những website hiện đại, trong theme WordPress sử dụng Flatsome bạn có thể cấu hình tính năng Infinite Scroll bởi hook flatsome_infinite_scroll_params. Ví dụ sau, chúng ta sẽ tắt chế độ history.

<?php // Do not include this if already open!
/**
 * Code goes in theme functions.php
 *
 * Disable Infinite Scroll browser history.
 */
add_filter( 'flatsome_infinite_scroll_params', function ( $params ) {
	$params['history'] = false;
	return $params;
} );

Lưu ý: Thêm đoạn code trên vào tệp functions.php

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment