Chỉnh sửa url site/home trong phpmyadmin sau khi thay đổi tên miền

by admincp
15 Xem

Như các bạn đã biết sau khi thay đổi tên miền của website, thì bạn phải thay đổi luôn link tên miền, nếu bạn không thay đổi thì truy cập tên miền mới sẽ bị chuyển hướng ngược về tên miền cũ do trong phpmyadmin bạn đã khai báo sẳn rồi.

Có 2 cách làm việc này là bạn phải thay đổi URL SITE/HOME trong phpMyAdmin hoặc set trong wp-config.php

Cách 1: Thay đổi trong phpMyAdmin

Chỉnh sửa url site, url home trong phpmyadmin sau khi thay đổi tên miền

Bạn click vào phpmyadmin

Chỉnh sửa url site, url home trong phpmyadmin sau khi thay đổi tên miền

Bạn chọn database của bạn, chọn table wpw-option và sửa lại 2 dòng url site / home

Sau khi chỉnh sửa xong thì bạn có thể truy cập với website mới rồi,

Cách 2: Chỉnh sửa trong file wp-config.php

Chỉnh sửa url site, url home trong phpmyadmin sau khi thay đổi tên miềnBạn mở file wp-config.php lên và thêm 2 rule như ảnh bên dưới

Chỉnh sửa url site, url home trong phpmyadmin sau khi thay đổi tên miền

define('WP_HOME','https://vinastar.net');
define('WP_SITEURL','http://vinastar.net');

Bạn thay đổi đường link vinastar.net thành tên miền của bạn nha

Như vậy là đã hoàn tất rồi nhé!

Bài viết liên quan

Leave a Comment