Home WordpressWordPress cơ bản Cho phép Cross Domain Ajax trong WordPress

Cho phép Cross Domain Ajax trong WordPress

by admincp

Tải các nguồn tài nguyên từ một miền khác hoặc tên miền phụ có thể tăng hiệu suất và thời gian tải trang web wordpress của bạn. Trình duyệt có thể chặn nội dung được tải từ các miền khác do chính sách Cross-Origin Resource Sharing. Đặc biệt là các phông chữ web như Font Awesome có thể bị chặn bởi các trình duyệt nếu chúng được tải từ các tên miền khác. Vì vậy, bạn cần thực hiện một tùy chỉnh bổ sung để cho phép chia sẻ tài nguyên từ các miền khác.

Tải tài nguyên từ tên miền con

Giả sử trang web WordPress của bạn chạy trên tên miền “example.com” và bạn muốn tải tài nguyên từ các tập tin của cdn.example.com.
Để cho phép điều này, bạn mở tệp .htaccess và thêm vào các dòng sau:

# Allow font, js and css to be loaded from subdomain
SetEnvIf Origin "http(s)?://(.+.)?(example.com)$" ORIGIN_DOMAIN=$0
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch ".(eot|font.css|otf|ttc|ttf|woff|js|png|jpg|jpeg|gif)$">
    Header set Access-Control-Allow-Origin %{ORIGIN_DOMAIN}e env=ORIGIN_DOMAIN
  </FilesMatch>
</IfModule>

Đoạn mã trên sẽ cho phép CSS, javascript và các files được chia sẻ từ tên miền con của website này.

Tải tài nguyên từ mọi tên miền

Nếu bạn muốn cho phép tải tài nguyên css,js từ mọi tên miền, thì thêm đoạn code sau vào file .htaccess

# Allow font, js, and css to be loaded from subdomain
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch ".(eot|font.css|otf|ttc|ttf|woff|js|png|jpg|jpeg|gif)$">
    Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
  </FilesMatch>
</IfModule>

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment