Chuyển hướng tên miền cũ sang tên miền mới bằng file htaccess

by admincp
18 Xem

Chuyển hướng tên miền từ tên miền cũ là cách làm thường xuyên của các webmaster với nhiều lý do khác nhau như: tên miền cũ không hợp, bị sanbox, bị lọ kia khi SEO vì thế bạn cần phải chuyển website sang một tên miền mới.

Nhưng khi bạn chuyển thì các đường link và visit cũ cũng sẽ giảm đi và để cứu vớt tình hình thì bạn có thể tạm thời điều hướng tất cả các url cũ và visit sang một tên miền mới của bạn

Ở bài này minh chia sẻ cách làm đó là sử dụng file .htaccess. File này bắt buộc phải có trên tất cả các mã nguồn.

Tuy nhiên khi bạn chuyển toàn bộ nội dung ở website hiện tại sang một tên miền mới thì bạn sẽ chuyển luôn file và vì thế bạn cần tạo lại và sử dụng nhóm lệnh điều hướng 301 như sau để điều hướng như sau

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với máy chủ chạy

  • Apache
  • OpenLiteSpeed
  • LiteSpeed Enterprise
  • Nginx (Không hỗ trợ)

Trong bài viết này mình sử dụng cPanel nên sẽ thực hiện như sau. Đối với các control Panel bạn cũng làm tương tự.

Bước 1: Truy cập vào File Manager

Bạn truy cập vào File Manager

anh 59

Bước 2: Bật hiển thị file ẩn

Vì file này là file ẩn, nên bạn cần thực hiện show các file ẩn lên bằng cách thực hiện như ảnh bên dưới

 cách mở file ẩn trong Cpanel

Bước 3: Thêm mã vào .htaccess

Sau đó bạn mở file này lên và thêm đoạn mã bên dưới vào, bạn nhớ thay đổi dòng domain-moi.com thành tên miền mới của bạn vào.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://domain-moi.com/$1 [R=301,L]

Chúc ban thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Comment