Home WordpressWordPress cơ bản Di chuyển author box trong genesis

Di chuyển author box trong genesis

by admincp

Sau khi kích hoạt tính năng author box trong profile, mặc định genesis author box được chèn sau vùng post. Nếu muốn di chuyển author box sang vị trí khác, bạn phải xóa author box ở vị trí cũ. Xóa nội dung author box ở vị trí mặc định bạn sử dụng dòng sau.

remove_action( 'genesis_after_post', 'genesis_do_author_box_single' );

Chúng ta sẽ thêm author box vào ngay sau nội dung post bởi hook genesis_after_post_content. Chèn tiếp dòng sau vào functions.php genesis child theme.

add_action( 'genesis_after_post_content', 'genesis_do_author_box_single' );

Bạn có thể thiết lập thứ tự ưu tiên cho các nội dung của cùng 1 hook và ở đây sẽ là genesis_after_post_content. Đọc thêm WordPress Codex Hook

Thứ tự ưu tiên các callbacks của hook là một tham số nguyên được sử dụng để chỉ định thư tự gọi các callback được gán vào cùng một hook. Mặc định giá trị này là 10. Ví dụ sau có thể làm author box sẽ hiển thị ở trước các nội dung cùng thực thi sau nội dung post.

remove_action( 'genesis_after_post', 'genesis_do_author_box_single' );
add_action( 'genesis_after_post_content', 'genesis_do_author_box_single', 4 );

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment