Home WordpressLập Trình Theme Wordpress Giới hạn độ dài của tiêu đề bài viết trong Wordpress – (Cách 1)

Giới hạn độ dài của tiêu đề bài viết trong Wordpress – (Cách 1)

by admincp

1) Giới hạn hiển thị

Vơi một số theme, phần hiển thị tiêu đề bài viết được fix một kích thước cụ thể, nêu tiêu đề của bạn quá dài sẽ bị rớt dòng hoặc tràng ra ngoài, nhu vậy thì trang của bạn rối lên mất, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giới hạn hiển thị độ cài của tiêu đề.

Đầu tiên mở file function.php và thêm vào function sau

function limited_title($char) {
$title = get_the_title($post->ID);$title = substr($title,0,$char);echo $title; 
}

Bây giờ bạn mở file index.php,single.php… hoặc nơi nào có hiện title, bạn thay

the_title();

bằng

limited_title(50);

Nhớ thay đổi 50 thành số ký tự mà bạn muốn hiện nhé


2 ) Giới hạn khi nhập

Còn nếu bạn muốn   giới hạn luôn khi nhập tiêu đề, thì bạn có thể dùng hàm sau đây để kiểm tra độ dài của tiêu đề khi đăng bài viết.

Thêm vào file function.php

function maxWord($title){
global $post;
$title = $post->post_title;
if (str_word_count($title) >= 10 )
wp_die( __('loi : Tieu de dai qua do dai toi da.') );
}
add_action('publish_post', 'maxWord');

You may also like

Leave a Comment