Home WordpressWordPress cơ bản Hàm login logout tài khoản người dùng wordpress

Hàm login logout tài khoản người dùng wordpress

by admincp

– user logout page url.

wp_logout_url('index.php');	//logout url

– Thông tin user được lưu ở cookie.

$creds = array();
	$creds['user_login'] = 'example';
	$creds['user_password'] = 'plaintextpw';
	$creds['remember'] = true;
$user=wp_signon($creds,false);		//syntax: wp_signon( $credentials, $secure_cookie )
if ( is_wp_error($user) ) echo $user->get_error_message();
 
//nhớ sau khi login bởi wp_signon, thì is_user_logged_in()=false pải thiết lập đã login bởi hàm này
wp_set_current_user($user->ID);

– Logout user

wp_logout();	//logout
wp_set_current_user(0);	//sau đó gọi hàm này

– Sau khi login Kiểm tra lại trạng thái xem đã login chưa.

//check  whether user logged.
is_user_logged_in();

Sử dụng Hook:

function your_function() {
    //For example, you could use it to delete a transient stored while user is logged in:
    delete_transient('transient_name');
}
add_action('wp_logout', 'your_function');	//logout hook

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment