Hiển thị ngày đăng ký User trong WordPress

by admincp
50 Xem

Bạn có muốn hiển thị ngày đăng ký người dùng trong WordPress không? Các trang web và diễn đàn phổ biến thường hiển thị ngày đăng ký người dùng trên hồ sơ cá nhân “với tư cách là thành viên kể từ năm 2015”. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách hiển thị ngày đăng ký của người dùng trong WordPress.

Bạn muốn hiển thị ngày đăng ký người dùng ở đâu và như thế nào?

Một số bạn có thể chỉ muốn hiển thị ngày đăng ký của người dùng trong các cột quản trị của trang người dùng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn tổng quan nhanh về thời điểm người dùng tham gia trang web của bạn và cho phép bạn sắp xếp theo ngày đăng ký.

Một tình huống sử dụng khác là hiển thị ngày đăng ký của người dùng trên trang ‘Edit Profile’. Điều này sẽ cho phép bất kỳ quản trị viên và chính người dùng nhìn thấy khi họ tham gia trang web của bạn.

Cuối cùng bạn có thể muốn hiển thị ngày đăng ký người dùng trên hồ sơ công khai của họ ở trên trang web.

Thêm cột ngày đăng ký trên trang người dùng trong quản trị WordPress

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Admin Columns. Khi kích hoạt, bạn cần truy cập Settings » Admin Columns để thiết lập cấu hình plugin.

Trong tab ‘admin columns’, nhấp vào Users và sau đó nhấp vào nút Add column.

Tiếp theo chọn “Registered” trong trường Type và nhấp vào nút cập nhật.

Bây giờ bạn có thể truy cập màn hình người dùng nơi bạn sẽ thấy một cột mới có nhãn ‘Registered’ hiển thị ngày khi người dùng đăng ký trên trang web WordPress của bạn.

Hiển thị trường ngày đăng ký trong hồ sơ người dùng

Để hiển thị ngày đăng ký trên trang hồ sơ chỉnh sửa, bạn sẽ cần thêm một đoạn mã vào file functions.php của giao diện WordPress của bạn.

Dán đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php

<?php

add_action( 'plugins_loaded', 'init' );
/**
 * Adding needed action hooks
*/
function init(){
 foreach( array( 'show_user_profile', 'edit_user_profile' ) as $hook )
    add_action( $hook, 'add_custom_user_profile_fields', 10, 1 );
}
/**
 * Output table
 * @param object $user User object
 */
function add_custom_user_profile_fields( $user ){
  $table="<h3>%1$s</h3>
  <table class="form-table">
    <tr>
      <th>
        %1$s
      </th>
      <td>
        <p>Member since: %2$s</p>
      </td>
    </tr>
  </table>";
  $udata = get_userdata( $user-ID );
  $registered = $udata->user_registered;
  printf(
    $table,
    'Registered',
    date( "M Y", strtotime( $registered ) )
  );
}
?>

Như vậy bằng cách chỉnh sửa hồ sơ người dùng trong khu vực quản trị viên WordPress của bạn và bạn sẽ thấy cột ngày đăng ký người dùng.

Hiển thị ngày đăng ký người dùng trên trang web

Chúng ta sẽ tạo shortcode đơn giản để hiển thị ngày đăng ký của mọi người dùng trên trang web. Để thực hiện bạn dán đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php

function wp_user_registration_date($atts, $content = null ) {
 
	$userlogin = shortcode_atts( array(
		'user' => FALSE,
	), $atts );
 
	$uname = $userlogin['user'];   
 
	if ($uname!== FALSE) {
	 
		$user = get_user_by( 'login', $uname ); 
		if ($user == false) { 
			$message="Sorry no such user found."; 
		} else { 
			$udata = get_userdata( $user-ID );
			$registered = $udata->user_registered;
			 
			$message="Member since: " . date( "d F Y", strtotime( $registered ) ); 
		}
	} else { 

		$message="Please provide a username."; 
	}

	return $message; 
}
add_shortcode('memberdate', 'wp_user_registration_date');

Để hiển thị ngày đăng ký của một người dùng cụ thể, bạn sử dụng shortcode membersince. Ví dụ sau, mình hiển thị ngày đăng ký của user ‘demo’:
[membersince user=demo]

Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn cách hiển thị ngày đăng ký của người dùng trong WordPress.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment