How to auto clear cache Autoptimize

by admincp
13 Xem

Plugin Autoptimize giúp tối ưu hóa trang của bạn thật dễ dàng. Nó có thể gộp, nén (minify) và tạo cache cho các đoạn mã thực thi scripts (JS) và mã định dạng (CSS). Nó cũng có thể đưa các đoạn CSS vào phần đầu của trang theo mặc định (nhưng cũng có thể trì hoãn nó), di chuyển và trì hoãn các đoạn mã scripts (JS) xuống chân trang và giảm thiểu các đoạn mã HTML

Và trong quá trình sử dụng lâu, cache quá nhiều sẽ dẫn đến full như ảnh đính kèm bên dưới. Và mặc định nhà phát triển không có chức năng tự động clear cache cho bạn mà bạn phải login vào admin website và clear cache thủ cộng.

Autoptimize cache

Vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn khi bạn quên xử lý hay quá bận rộn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện Clear cache Autoptimize hoàn toàn tự động.

Để thực hiện được bạn cần truy cập vào theme của web và tìm đến file functions.php sau đó thêm đoạn mã bên dưới vào

Đường dẫn thường là domain/wp-conten/themes/theme của bạn/functions.php

# Automatically clear autoptimizeCache if it goes beyond 256MB
if (class_exists('autoptimizeCache')) {
$myMaxSize = 256000; # You may change this value to lower like 100000 for 100MB if you have limited server space
$statArr=autoptimizeCache::stats();
$cacheSize=round($statArr[1]/1024);

if ($cacheSize>$myMaxSize){
autoptimizeCache::clearall();
header("Refresh:0"); # Refresh the page so that autoptimize can create new cache files and it does breaks the page after clearall.
   }
}

How to auto clear cache Autoptimize

 

Sau khi đã thêm vào hoàn tất, việc tự động clear cache sẽ hoạt động ngay khi cache đạt đến dung lượng 256MB sẽ tự xóa, thông số này bạn có thể tự động set tùy chỉnh nha.

VIDEO HƯỚNG DẪN

https://www.youtube.com/watch?v=vPg79kolzg4

Chúc bạn thực hiện thành công

Bài viết liên quan

Leave a Comment