Hướng dẫn Addon Domain và set IP trên DirectAdmin

by admincp
18 Xem

Đầu tiên bạn hãy truy cập vào quản trị DirectAdmin

  • Link truy cập: ip:2222 hoặc hostname:2222

Tại đây bạn hãy nhập vào user và mật khẩu mà nhà cung cấp gửi cho bạn.

login seo host 1

1. Hướng dẫn thêm tên miền mới

Đầu tiên để thêm tên miền mới (addon domain) Bạn hãy truy chọn vào Account Manager => Domain Setup

image 7

Tiêp theo bạn chọn ADD NEW để thêm domain mới vào.

Screenshot 2021 07 19 at 14.31.11

Và tạo khung Create Domain bạn hãy nhập tên miền cần thêm và chọn Create để hoàn tất.

image 8

2. Tuỳ chọn IP cho từng tên miền

Khi tên miền đã addon sẵn sàng. Bạn muốn gán mỗi tên miền 1 IP khác nhau bạn hãy làm như sau.

Bạn hãy truy chọn vào Account Manager => Domain Setup

image 7

Tại đây bạn chọn tên miền cần gán IP bằng cách Click chuột vào.

image 9

Sau đó bạn chọn mục Assigned IPs.

image 10

Và chọn ADD IP để thêm IP vào.

Screenshot 2021 07 19 at 14.33.41

Tuỳ vào gói bạn dùng mà được cấp phát IP khác nhau. Bạn chọn IP cần gán và chọn ADD IP để thêm.

Screenshot 2021 07 19 at 14.34.02

Và bước cuối cùng là bạn hãy xoá IP cũ không dùng ra khỏi tên miền này nhé.

Screenshot 2021 07 19 at 14.34.21

Như vậy là hoàn tất các bước Addon Domain và set IP trên DirectAdmin. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment