Home Máy chủUbuntu Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 18

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 18

by admincp

Apache là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Apache trên Ubuntu 18.

Cài đặt Apache trên Ubuntu 18 – Apache là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một máy chủ HTTP miễn phí hỗ trợ đa nền tảng cung cấp các tính năng mạnh mẽ có thể được mở rộng bằng các module.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Apache trên Ubuntu 18.

Cài đặt Apache trên Ubuntu 18

1. Cài đặt Apache

Apache có sẵn trong kho ứng dụng của Ubuntu. Trên các hệ thống UbuntuDebian, gói Apache sẽ được gọi là apache2 thay vì httpd như CentOS.

Đầu tiên, cập nhật hệ thống và sau đó cài đặt gói apache2 bằng các lệnh sau:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2

Bạn có thể kiểm tra trạng thái dịch vụ Apache bằng cách chạy lệnh sau:

sudo systemctl status apache2

Screenshot_66 - cài đặt Apache trên Ubuntu 18

2. Điều chỉnh tường lửa

Nếu máy chủ Ubuntu của bạn đang được bảo vệ bởi tường lửa UFW, bạn sẽ cần phải mở các cổng HTTP (80)HTTPS (443), bạn có thể mở các cổng cần thiết bằng lệnh sau:

sudo ufw allow 'Apache Full'

Screenshot_67

3. Xác minh cài đặt Apache

Để xác minh rằng mọi thứ hoạt động chính xác, hãy mở trình duyệt của bạn, nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn http://IP_VPS/ và bạn sẽ thấy trang chào mừng của Apache:

Screenshot_68

Trang này bao gồm một số thông tin cơ bản về các tệp cấu hình Apache, tập lệnh trợ giúp và vị trí thư mục.

4. Vị trí các file cấu hình

  • Tất cả các tệp cấu hình Apache được đặt trong thư mục /etc/apache2.
  • Tệp cấu hình chính của Apache là /etc/apache2/apache2.conf.
  • Các cổng mà Apache sẽ lắng nghe được chỉ định trong file /etc/apache2/ports.conf.
  • Các file vhost được lưu trữ trong thư mục /etc/apache2/sites-available.
  • Để kích hoạt vhost , bạn cần sử dụng lệnh a2ensite. Để hủy kích hoạt vhost, hãy sử dụng lệnh a2dissite.
  • Các tệp cấu hình chịu trách nhiệm tải các modules của Apache được đặt trong thư mục /etc/apache2/mods-available/.
  • Các tệp chứa các đoạn cấu hình toàn cục được lưu trữ trong thư mục /etc/apache2/conf-available/.
  • Các file log của Apache (access.log error.log) được đặt trong thư mục /var/log/apache/.

5. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cài đặt Apache trên Ubuntu 18. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 18.

You may also like

Leave a Comment