Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin

by admincp
12 Xem

Yêu cầu hệ thống khi cài đặt DirectAdmin

Tuy DirectAdmin sử dụng rất ít tài nguyên nhưng Direcadmin cũng khuyến chúng ta nên sử dụng bộ vi sử lý ít nhất là 500 Mhz và càng nhiều lõi càng tốt. Cần tối thiểu 1GB RAM (Tốt nhất nên sử dụng 2GB RAM trở lên), ít nhất 2GB SWAP. Riêng hệ thống sử dụng hệ điều hành CentOS 8 sẽ cần tối thiểu 2GB RAM (Tốt nhất nên sử dụng 4GB RAM trở lên).

 • CloudLinux
 • RedHat Enterprise / CentOS
 • Debian
 • FreeBSD
 • Ubuntu (Sử dụng phiên bản 64-bit dành cho Ubuntu)
 • Almalinux

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin

Bước 1: SSH vào máy chủ

Để cài đặt bạn cần ssh vào máy chủ với quyền root. Nếu bạn chưa biết cách SSH bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Bước 2: Cập nhật hệ thống

Trước khi cài đặt bạn hãy cập nhật hệ thống với lệnh bên dưới, và cài đặt thêm screen vào. Việc cài đặt và làm việc trên screen giúp bạn tránh những sự cố khi thiết bị bạn mất kết nối đột ngột, dẫn đến các tiến trình cài đặt bị ngưng.

yum update -y
yum install screen -y

Bước 3: Cài đặt DirectAdmin

Bạn hãy copy 4 lệnh bên dưới và chạy ở cửa sổ SSH để cài đặt.

screen -S DA
wget -O setup.sh https://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh auto

Chú thích lệnh:

 • Lệnh 1: Tạo một screen để cài đặt. Vì việc cài đặt rất lâu và tránh bị ngắt kết nối của thiết bị bạn nên tạo screen
 • Lệnh 2: Tải file cài đặt về
 • Lệnh 3: Phân quyền file cài
 • Lệnh 4: Thực thi lệnh

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới bao gồm

 • Admin username: admin
 • Admin password: ●●●●●●●●●●
 • Admin email: admin@hostname
 • To login now, follow this link: http://IP:2222
cai dat directadmin 1

Như vậy quá trình cài đặt DirectAdmin đã hoàn tất, bạn đã có thể truy cập vào đường dẫn quản trị DirectAdmin của mình theo dạng http://IP:2222 . Tuy nhiên bạn cần kích hoạt bản quyền DirectAdmin bạn có thể xem link bên dưới để thực hiện.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment