Home Máy chủCentOS Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên CentOS 7

by admincp

Jenkins là một phần mềm tự động hóa, mã nguồn mở và viết bằng Java. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên CentOS 7.

Cài đặt Jenkins trên CentOS 7 -Jenkins là một phần mềm tự động hóa, mã nguồn mở và viết bằng Java. Nó dùng để thực hiện chức năng tích hợp liên tục (gọi là CI – Continuous Integration) và xây dựng các tác vụ tự động hóa.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên hệ thống CentOS 7 bằng cách sử dụng kho lưu trữ chính thức của Jenkins.

Cài đặt Jenkins trên CentOS 7

1. Yêu cầu

  • VPS sử dụng CentOS 7
  • 1 GB+ RAM
  • 50 GB+ Disk

ĐĂNG KÝ CLOUD VPS

2. Jenkins là gì

Jenkins là một phần mềm tự động hóa, mã nguồn mở và viết bằng Java. Nó dùng để thực hiện chức năng tích hợp liên tục (gọi là CI – Continuous Integration) và xây dựng các tác vụ tự động hóa.

Jenkins giúp tự động hóa các quy trình trong phát triển phần mềm, hiện nay được gọi theo thuật ngữ Tích hợp liên tục, và còn được dùng đến trong việc Phân phối liên tục. Jenkins là một phần mềm dạng server, chạy trên nền servlet với sự hỗ trợ của Apache Tomcat. Nó hỗ trợ hầu hết các phần mềm quản lý mã nguồn phổ biến hiện nay như Git, Subversion, Mercurial, ClearCase… Jenkins cũng hỗ trợ cả các mã lệnh của Shell và Windows Batch, đồng thời còn chạy được các mã lệnh của Apache Ant, Maven, Gradle… Người sáng tạo ra Jenkins là Kohsuke Kawaguchi. Phát hành theo giấy phép MIT nên Jenkins là phần mềm miễn phí.

Việc kích hoạt build dự án phần mềm bằng Jenkins có thể được thực hiện bằng nhiều cách: dựa theo các lần commit trên mã nguồn, theo các khoảng thời gian, kích hoạt qua các URL, kích hoạt sau khi các job khác được build,…

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về Jenkins tại trang tài liệu chính thức của nó: https://www.jenkins.io/doc/

3. Cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Để cài đặt Jenkins trên hệ thống CentOS của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

3.1. Bước 1: Cài đặt Java

Jenkins là một ứng dụng Java, vì vậy bước đầu tiên là cài đặt Java. Chạy lệnh sau để cài đặt gói OpenJDK 8:

yum install java-1.8.0-openjdk-devel -y

Hiện tại Jenkins hoạt động ổn định trên Java8. Nếu bạn có nhiều phiên bản Java được cài đặt trên máy của mình, hãy đảm bảo Java 8 là phiên bản Java mặc định.

3.2. Bước 2: Thiết lập Jenkins repository

Bước tiếp theo là kích hoạt kho Jenkins. Để làm điều đó, nhập khóa GPG bằng lệnh curl sau:

curl --silent --location http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

Screenshot_82 - cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Và thêm kho lưu trữ vào hệ thống của bạn bằng lệnh:

rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

3.3. Bước 3: Cài đặt Jenkins

Khi kho lưu trữ được bật, hãy cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của Jenkins bằng lệnh sau:

yum install jenkins -y

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, hãy khởi động dịch vụ Jenkins:

systemctl start jenkins

Để kiểm tra xem Jenkis đã chạy thành công chưa hãy dùng lệnh sau:

systemctl status jenkins

Screenshot_83 - cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Cuối cùng kích hoạt dịch vụ Jenkins khởi động cùng hệ thống.

systemctl enable jenkins

Screenshot_84 - cài đặt Jenkins trên CentOS 7

3.4. Bước 4: Cấu hình Firewalld

Nếu bạn đang sử dụng Firewalld làm tường lửa trên hệ thống của mình, bạn cần sẽ cần mở cổng 8080. Sử dụng các lệnh sau để mở cổng 8080:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload

Screenshot_85 - cài đặt Jenkins trên CentOS 7

3.5. Bước 5: Thiết lập Jenkins

Để thiết lập cài đặt Jenkins, hãy mở trình duyệt của bạn và nhập tên miền hoặc địa chỉ IP theo sau là cổng 8080:

http://your_ip_or_domain:8080

Một màn hình tương tự như sau sẽ xuất hiện, nhắc bạn nhập mật khẩu Administrator được tạo trong quá trình cài đặt:

Screenshot_86 - cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Sử dụng lệnh sau để lấy mật khẩu Administrator :

cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Bạn sẽ thấy mật khẩu bao gồm chữ và số dài 32 ký tự như hình dưới đây:

Screenshot_87 - cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Sao chép mật khẩu, dán nó vào trường ô mật khẩu và nhấp vào Continue.

Screenshot_88

Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ được hỏi xem bạn muốn cài đặt các plugin được đề xuất hay lựa chọn các plugin cụ thể. Nhấp vào Install suggested plugins được đề xuất và quá trình cài đặt sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Screenshot_89

Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp thông báo lỗi do cài đặt plugins không thành công hay bấm Retry để cài đặt các plugins bị lỗi

Screenshot_91

Nếu bạn muốn tiếp tục và bỏ qua các plugins bị lỗi thay vì bấm Retry hãy bấm Continue

Screenshot_92

Bạn sẽ được nhắc thiết lập người dùng quản trị. Điền vào tất cả các thông tin cần thiết và nhấp vào Save and Continue.

Screenshot_93

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu đặt URL cho phiên bản Jenkins. Trường URL sẽ được điền với một URL được tạo tự động.

Screenshot_94

Để hoàn tất thiết lập, hãy xác nhận URL bằng cách nhấp vào nút Save and Finish.

Screenshot_95

Cuối cùng, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau để khởi động lại Jenkins

systemctl restart jenkins

Sau khi khởi động lại Jenkins hãy truy cập http://your_ip_or_domain:8080/, đăng nhập với tài khoản admin các bạn đã tạo và các bạn sẽ được chuyển tới trang admin của Jenkins

Screenshot_97

Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công Jenkins trên hệ thống CentOS 7 của bạn

4. Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách cài đặt và hoàn thành cấu hình ban đầu của Jenkins trên các hệ thống dựa trên CentOS/RHEL. Bây giờ bạn có thể truy cập trang tài liệu chính thức của Jenkins và bắt đầu khám phá cách sử dụng Jenkins. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng để lại bình luận ở dưới đây. Ngoài ra các bạn có thể muốn xem thêm Hướng dẫn cách cài đặt LEMP trên Centos 7.

You may also like

Leave a Comment