Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin

by admincp
13 Xem

Việc cài cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin sẽ rất giúp ích cho các bạn nếu trên VPS hoặc máy chủ DirectAdmin của bạn chạy nhiều website khác nhau. Nhưng nhiều website không tương thích với phiên bản PHP mới hoặc nhiều website chỉ có thể chạy được PHP 7.0 trở lên mà không hoạt động được với PHP 5.6.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin một các nhanh chóng và dễ hiểu nhất có thể.

Bước 1: SSH vào máy chủ VPS

Đâu tiên bạn hãy SSH vào máy chủ với user root để bắt đầu. Ngoài ra việc build các mode PHP sẽ rất lâu vì vậy bạn nên sử dụng screen mode để thao tác

Bước 2: Cài đặt nhiều phiên bản PHP

Ở bài viết này mình sẽ build đồng thời 4 mode PHP.

1. Đối với Webserver APACHE/NGINX/NGINX_APACHE

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update

###Thiết lập 4 mode php-fpm

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm

###Set từng mode php với từng phiên bản php. Bạn có thể sửa lại phiên bản cần cài

./build set php1_release 7.4
./build set php2_release 7.3
./build set php3_release 7.2
./build set php4_release 5.6

### Bắt đầu build PHP

./build php n
./build rewrite_confs

2. Đối với Webserver OpenLiteSpeed/LiteSpeed

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update

###Thiết lập 4 mode lsphp

./build set php1_mode lsphp
./build set php2_mode lsphp
./build set php3_mode lsphp
./build set php4_mode lsphp

###Set từng mode php với từng phiên bản php. Bạn có thể sửa lại phiên bản cần cài

./build set php1_release 7.4
./build set php2_release 7.3
./build set php3_release 7.2
./build set php4_release 5.6

### Bắt đầu build PHP

./build php n
./build rewrite_confs

Sau khi build hoàn tất bạn truy cập vào User level chọn Domain Setup => Chọn domain => PHP Version Selector sẽ nhận được kết quả như bên dưới.

CleanShot 2022 05 24 at 23.39.08@2x

Bước 3: Cài đặt một phiên bản PHP

Cách này chỉ thực hiện khi bạn muốn cài thêm phiên bản PHP vào. Giả sử bạn đang có 3 phiên bản PHP rồi và muốn cài thêm bản thứ 4 vào. Nếu sử dụng lệnh ./build php n thì lệnh này sẽ cài lại toàn bộ các phiên bản PHP được khai báo trong file options.conf. Do đó mình sẽ hướng dẫn bạn build duy nhất 1 bản PHP.

  • Ví dụ ở đây mình sẽ cài thêm một bản PHP 8.0 sử dụng mode php-fpm.

Bạn hãy mở file /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf lên. Sau đó chỉnh sửa và thêm vào một mode PHP trong này. Như trong ảnh bên dưới thì php1, php2, php3 đều đã có. Và php4 chưa có và mình mới thêm vào.

anh 52
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build php_expert 7.4 php-fpm

Sau đó bạn chờ ít phút để hệ thống cài thêm phiên bản PHP này vào.

Chúc bạn thực hiện thành công.

  • Tài liệu tham khảo:
    • https://forum.directadmin.com/threads/compile-specific-php-version.59119/

Bài viết liên quan

Leave a Comment