Home Máy chủCentOS Hướng dẫn cài đặt PHP trên CentOS 8

Hướng dẫn cài đặt PHP trên CentOS 8

by admincp

PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ phổ biến được sử dụng để phát triển website. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn cài đặt PHP trên CentOS 8.

Cài đặt PHP trên CentOS 8 – PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ phổ biến được sử dụng trong phát triển website cũng như các ứng dụng web. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt PHP trên hệ thống sử dụng CentOS 8.

Cài đặt PHP trên CentOS 8

Yêu cầu

1. Bước 1: Thêm kho lưu trữ EPEL và Remi

Để bắt đầu, trước tiên bạn cần thêm kho lưu trữ EPEL & Remi từ đó bạn sẽ có thể cài đặt PHP 7.4 trên CentOS 8. Để cài đặt và kích hoạt kho EPEL trên CentOS 8, hãy thực hiện lệnh dnf sau.

dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -y

Để xác nhận sự hiện diện của kho EPEL, hãy chạy lệnh rpm sau.

rpm -qa | grep epel

Screenshot_69 - cài đặt PHP trên CentOS 8

Tiếp theo, chạy lệnh bên dưới để thêm kho Remi.

dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm -y

Để chắc chắn hãy xác minh sự tồn tại của kho Remi bằng lệnh sau.

rpm -qa | grep remi

Screenshot_70 - cài đặt PHP trên CentOS 8

2. Bước 2: Cài đặt PHP

Sau khi bổ sung thành công kho lưu trữ EPELRemi, hãy thực hiện lệnh bên dưới để kiểm tra danh sách các phiên bản PHP có sẵn.

dnf module list php

Screenshot_71

Từ kết quả ở trên, ta có thể thấy kho remi cho phép cài đặt 3 phiên bản PHP là 7.2, 7.3 và phiên bản mới nhất thời điểm viết bài này là 7.4. Trong bài viết này VINASTAR sẽ cài đặt PHP 7.4, với các phiên bản khác các bạn làm tương tự. Đầu tiên hãy bật module remi-7.4

dnf module enable php:remi-7.4 -y

Screenshot_72

Khi module remi-7.4 của PHP đã được bật, bạn có thể tiến hành và cài đặt PHP bằng lệnh bên dưới. Lệnh này cũng sẽ cài đặt một số PHP Extension cần thiết.

dnf install php php-mysql php-cli php-common php-curl php-json php-cgi php-xsl php-mbstring php-opcache php-gd php-pgsql php-intl php-bcmath php-soap -y

Để kiểm tra phiên bản PHP đã cài đặt, hãy chạy lệnh.

php -v

Screenshot_73

3. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cài đặt PHP 7.4 trên hệ thống sử dụng CentOS 8. Bây giờ các bạn có thể tiến hành kiểm tra và triển khai các ứng dụng PHP của mình. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt PHP trên CentOS 7.

You may also like

Leave a Comment