Home Máy chủUbuntu Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 20

Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 20

by admincp

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản thích hợp để lập trình website. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên Ubuntu 20.

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản thích hợp để lập trình website. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên Ubuntu 20.

Cài đặt PHP trên Ubuntu 20

ĐĂNG KÝ CLOUD VPS

1. Bước 1: Thêm PHP PPA

Trước hết, bạn cần cấu hình kho lưu trữ trên hệ thống máy chủ của bạn. Chạy lệnh sau để thêm kho lưu trữ PHP ondrej vào hệ thống Ubuntu của bạn.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y

Sau khi thêm kho lưu trữ hãy cập nhật apt:

sudo apt update

Khi quá trình cập nhật hoàn tất, bạn có thể bắt đầu cài đặt PHP.

2. Bước 2: Cài đặt PHP trên Ubuntu

Bạn có thể cài đặt bất kỳ phiên bản php cần thiết nào trên hệ thống Ubuntu của bạn. Sử dụng một trong các tùy chọn sau để cài đặt PHP.

PHP 7.4 là phiên bản ổn định mới nhất của PHP. Để cài đặt PHP 7.4 bạn sử dụng lệnh sau:

sudo apt install -y php7.4
sudo apt install -y php7.3
sudo apt install -y php7.2

Thông tin: Kho lưu trữ ppa:ondrej/php cũng chứa các phiên bản PHP 7.1 và PHP 7.0. Bạn có thể cài đặt chúng bằng cách thay đổi số phiên bản php trong các lệnh trên.

PHP 5.6 là một phiên bản đã lỗi thời. Nó đã bị dừng phát triển và không còn được hỗ trợ cập nhật bảo mật nữa. Nhưng nếu ứng dụng của bạn vẫn dựa vào phiên bản này, hãy sử dụng lệnh bên dưới để cài đặt nó.

sudo apt install -y php5.6

Tuy nhiên phương án tốt nhất là nên nâng cấp các ứng dụng của bạn và làm cho nó tương thích với các phiên bản PHP mới nhất.

3. Bước 3: Kiểm tra phiên bản PHP

Để xem phiên bản PHP đang hoạt động hiện tại, hãy chạy lệnh sau:

php -v

Screenshot_27

4. Bước 4: Cài đặt PHP Modules

Bạn cũng có thể cần cài đặt các modules dựa trên yêu cầu của ứng dụng. Sử dụng lệnh sau để tìm kiếm các modules PHP 7 có sẵn trong kho lưu trữ.

sudo apt-cache search php7*

Bạn có thể cài đặt các modules PHP cần thiết trên hệ thống của bạn. Chỉ cần thay đổi phiên bản PHP với tên gói theo yêu cầu của bạn:

sudo apt install -y php7.4-mysql php7.4-curl php7.4-json php7.4-cgi php7.4-xsl php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-gd php7.4-pgsql php7.4-intl php7.4-bcmath php7.4-soap

5. Bước 5 – Chuyển đổi giữa các phiên bản PHP

Bạn có thể sử dụng lệnh update-alternatives để chuyển đổi giữa các phiên bản PHP.

update-alternatives --config php

Chọn phiên bản PHP theo yêu cầu của bạn.

Screenshot_28 - cài đặt PHP trên Ubuntu 20

6. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên máy chủ Ubuntu 20. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới.

You may also like

Leave a Comment