Home Máy chủUbuntu Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 20

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 20

by admincp

phpMyAdmin là công cụ quản lý cơ sở dữ liệu miễn phí được viết bằng PHP. Bài viết này sẽ VINASTAR hướng dẫn cách cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 20.

Cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu – phpMyAdmin là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu trên nền web miễn phí được viết bằng PHP. Nó cung cấp giao diện web đồ họa để người dùng quản lý cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB.

Trong bài viết này VINASTAR  sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phpMyAdmin với Nginx, MariaDB, PHP7.4 (LEMP stack) trên Ubuntu 20.04 LTS

Cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 20

1. Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần có HĐH Ubuntu 20.04 trên máy chủ của bạn.

ĐĂNG KÝ CLOUD VPS

Đã cài đặt LEMP stack trên Ubuntu 20.04. Nếu chưa cài LEMP, xin vui lòng xem hướng dẫn sau đây.

2. Cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu

phpMyAdmin có sẵn trong kho phần mềm Ubuntu 20.04. vì vậy chúng ta có thể dễ dàng cài đặt nó bằng lệnh bên dưới.

sudo apt update
sudo apt install phpmyadmin -y

Lệnh trên sẽ cài đặt tất cả các thành phần cần thiết bao gồm các phần mở rộng PHP7. Trong quá trình cài đặt, nó sẽ nhắc bạn chọn một máy chủ web để cấu hình. Nhấn phím Esc trên bàn phím để bỏ qua bước này.

Screenshot_3 - phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu

Trong màn hình tiếp theo, chọn Yes để định cấu hình cơ sở dữ liệu cho phpMyAdmin với dbconfig-common.

Screenshot_137 - phpMyAdmin với Apache trên Ubuntu

Sau đó đặt mật khẩu cho người dùng phpmyadmin trong MariaDB/MySQL.

Screenshot_138 - phpMyAdmin với Apache trên Ubuntu

Xác nhận mật khẩu một lần nữa

Screenshot_139

Tiếp theo các bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu user root của Mysql

Screenshot_140

Khi bước này được thực hiện, một cơ sở dữ liệu mới có tên phpmyadmin được tạo và người dùng phpmyadmin có các đặc quyền cần thiết để quản lý cơ sở dữ liệu này.

3. Cấu hình Server Block

Để tăng cường bản mật cho phpMyAdmin các bạn cần chặn truy cập các thư mục quan trọng. Các bạn mở file /etc/nginx/conf.d/default.conf

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Thêm vào giữa section server {} cấu hình sau

server {
  
  ...............

  location ~ ^/(doc|sql|setup)/ {
      deny all;
  }
}

Screenshot_8

Các tập tin phpMyAdmin của bạn nằm trong thư mục /usr/share/phpmyadmin. Lưu và đóng tập tin.

  • Tạo symlink cho thư mục phpmyadmin bằng lệnh
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /usr/share/nginx/html/phpmyadmin
  • Phân quyền cho thư mục phpMyAdmin tmp
sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/phpmyadmin

Sau đó tiến hành kiểm tra cấu hình Nginx.

sudo nginx -t

Screenshot_4 - phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu

Nếu thử nghiệm thành công, hãy tải lại Nginx để các thay đổi có hiệu lực.

sudo systemctl reload nginx

Bây giờ bạn có thể truy cập giao diện web phpMyAdmin qua your_server_ip/phpmyadmin và đăng nhập với User root Mysql

Screenshot_143

4. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 20. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể muốn xem thêm hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin với Apache (LAMP stack) trên ubuntu 20.

You may also like

Leave a Comment