Home Máy chủCentOS Hướng dẫn cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7

by admincp

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến được phát hành vào năm 1991. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7.

Cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7 – Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến được tạo bởi Guido van Rossum và phát hành vào năm 1991. Python có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng web, xử lý dữ liệu lớn và giải quyết các bài toán phức tạp, kịch bản hệ thống, tạo mẫu nhanh và nhiều loại phần mềm khác.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7.

Cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7

1. Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

Trước tiên các bạn cần cài đặt các gói cần thiết cho việc cài đặt Python bằng cách chạy các lệnh dưới đây.

yum -y groupinstall "Development Tools"
yum -y install openssl-devel bzip2-devel libffi-devel

2. Bước 2: Tải Python 3.8

Tiến hành tải về phiên bản Python 3.8 từ trang download Python.

yum -y install wget
cd /opt
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.2/Python-3.8.2.tgz

Giải nén file nén đã tải về

tar xvf Python-3.8.2.tgz

Di chuyển vào thư mục vừa giải nén

cd Python-3.8*/

3. Bước 3: Cài đặt Python

Thiết lập cài đặt bằng cách chạy lệnh sau

./configure --enable-optimizations

Bắt đầu biên dịch Python 3.8 trên CentOS 7 bằng lệnh sau.

make altinstall

4. Bước 4: Kiểm tra phiên bản Python

Để xác nhận việc cài đặt đã thành công các bạn sử dụng lệnh sau.

python3.8 --version

Screenshot_34

Kiểm tra phiên bản Pip

pip3.8 --version

Screenshot_35 - cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7

5. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Python 3.8. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt Django trên CentOS 7.

You may also like

Leave a Comment