Home Máy chủCentOS Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 8

Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 8

by admincp

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Redis trên CentOS 8 làm cache server giúp tăng tốc độ load Website

Cài đặt Redis trên CentOS 8 – Redis (Remote Dictionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Nó là hệ thống lưu trữ dữ liệu với dạng KEY-VALUE rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản như:hash, list, set, sorted set, string… Tất cả dữ liệu được ghi và lưu trên ram, do đó tốc độ đọc ghi dữ liệu rất là nhanh.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Redis làm cache server trên CentOS 8.

Cài đặt Redis trên CentOS 8

1. Cài đặt Redis

Redis phiên bản 5.0.x có sẵn trong kho lưu trữ của CentOS 8. Để cài đặt, hãy chạy lệnh sau

dnf install redis -y

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Redis:

systemctl enable --now redis

Screenshot_114

Để kiểm tra xem máy chủ Redis có đang chạy hay không, gõ:

systemctl status redis

Screenshot_115

Bước 6: Cấu hình Redis làm Máy chủ Cache

Các bạn mở file /etc/redis/redis.conf và xoá toàn bộ nội dung bên trong sau đó thay thế bằng nội dung sau

maxmemory 256mb
maxmemory-policy allkeys-lru
save ""

Cấu hình trên yêu cầu Redis xóa bất kỳ khóa nào bằng thuật toán LRU khi đạt tới bộ nhớ tối đa 256mb. Lưu tệp cấu hình và khởi động lại dịch vụ Redis:

systemctl restart redis

3. Kiểm tra kết nối với Redis Server

Để kiểm tra xem redis đã hoạt động hay chưa các bạn dùng lệnh sau

redis-cli ping

Nếu kết quả trả về là PONG nghĩa là kết nối tới Redis thành công.

Screenshot_120

4. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Redis trên CentOS 8. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Redis, hãy truy cập trang tài liệu chính thức của Redis. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 8.

You may also like

Leave a Comment