Home Máy chủUbuntu Hướng dẫn cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04

by admincp

Redis là phần mềm một mã nguồn mở có thể sử dụng như một database hay bộ nhớ cache. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04 LTS.

Cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04 – Redis (Remote Dictionary Server) là phần mềm một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Nó là hệ thống lưu trữ dữ liệu với dạng KEY-VALUE rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản như:hash, list, set, sorted set, string… Tất cả dữ liệu được ghi và lưu trên ram, do đó tốc độ đọc ghi dữ liệu rất nhanh.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Redis Server trên hệ thống Ubuntu 20.04 LTS.

ĐĂNG KÝ CLOUD VPS

Cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04

1. Bước 1: Cài đặt Redis Server

Các gói Redis có sẵn trong kho apt mặc định của Ubuntu. Để cài đặt Redis trên VPS Ubuntu các bạn sử dụng các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install redis-server -y

Tiếp theo cho phép Redis khởi động cùng hệ thống.

sudo systemctl enable redis-server

Screenshot_35

2. Bước 2: Cấu hình Redis

Chỉnh sửa tệp cấu hình Redis /etc/redis/redis.conf

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Cập nhật các giá trị sau trong tệp cấu hình Redis. Bạn có thể tăng giới hạn bộ nhớ tối đa tuỳ theo thông số trên máy chủ của mình.

maxmemory 256mb
maxmemory-policy allkeys-lru

Screenshot_36 - cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04

Screenshot_37

Cấu hình trên yêu cầu Redis xóa bất kỳ key nào bằng thuật toán LRU khi đạt tới bộ nhớ tối đa 256mb. Lưu tệp cấu hình và khởi động lại dịch vụ Redis:

sudo systemctl restart redis-server

3. Bước 3: Cài đặt PHP Extension

Tiếp theo, nếu bạn cần sử dụng Redis với ứng dụng PHP, bạn cần cài đặt phần mở rộng PHP Redis trên hệ thống Ubuntu của bạn. Để cài đặt Redis PHP, hãy chạy lệnh:

sudo apt install php-redis -y

Trình cài đặt sẽ tự động kích hoạt phần mở rộng redis cho tất cả các phiên bản PHP được cài đặt trên máy chủ. Nếu bạn cài đặt phiên bản PHP 7, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để bật Modules redis. Ví dụ: Để bật tiện ích mở rộng cho PHP 7.4, hãy chạy lệnh:

sudo phpenmod -v 7.4 -s ALL redis

4. Bước 4 – Kết nối Redis Server

Sử dụng công cụ redis-cli để xác minh kết nối giữa máy chủ Redis.

redis-cli

Một vài ví dụ khác về công cụ dòng lệnh redis-cli. Bạn có thể tìm hiểu thêm về redis-cli tại đây.

redis-cli info
redis-cli info stats
redis-cli info server

Screenshot_38 - cài đặt Redis trên Ubuntu 20.04

5. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cài đặt Redis Server trên Ubuntu 20.04 LTS. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Để tìm hiểu thêm về Redis hãy truy cập trang tài liệu của Redis. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7.

You may also like

Leave a Comment