Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Plugin Contact Form 7

by admincp
18 Xem

Giới thiệu

Contact Form 7 là một Plugin mạnh mẽ, phổ biến và không thể thiếu khi sử dụng website trên nền tảng WordPress được phát triển bởi Takayuki Miyoshi. Contact Form 7 có thể quản lý rất nhiều Form nhỏ và chia nhiều form gửi khác nhau.

Nếu Bạn muốn gửi mail form trên wordpress thì Plugin Contact Form 7 là sự lựa chọn tốt nhất, dễ sử dụng nhất. Bạn có thể gửi bằng hàm mail php hoặc SMTP Gmail, smtp của mail server bất kỳ

Cách cấu hình

Bước 1: Tải và cài đặt Plguin từ kho thư viện.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Plugin Contact Form 7

 

Bước 2: Tạo Form mới hoặc edit Form

Sau đó Click add new hoặc edit form có sẵn nếu Bạn chưa dùng contact form mặc định ban đầu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Plugin Contact Form 7

Bước 3: Cài đặt Contact Form 7 và cấu hình

Bạn có thể làm theo dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Plugin Contact Form 7

  • Email nhận: Bạn nhập Gmail vào nếu muốn nhận bằng Gmail
  • Email Gửi: Bạn nhập email@domain vào

chrome Sm3nbZ62cv

Bước 4: Gắn mã Contact Form 7

Bạn chỉ cần paste mã ở trên vào phần nội dung page hoặc post là được nhé

Sau đó copy mã shortcode ở trên. ở ví dụ này là mã [contact-form-7 404 “Not Found”]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Plugin Contact Form 7

Sau khi dán xong bạn sẽ thấy kết quả được thực thị.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Plugin Contact Form 7

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Comment