Hướng dẫn cài đặt WP-CLI lên máy chủ Linux

by admincp
7 Xem
Hướng dẫn cài đặt WP-CLI lên máy chủ Linux

Nội dung chính

WP-CLI là gì?

WP-CLI là một công cụ dòng lệnh (command-line tool) được sử dụng để quản lý và điều khiển các trang web WordPress. WP-CLI cho phép người dùng thực hiện các tác vụ quản lý trang web như cài đặt, cập nhật, xóa plugin hoặc theme, tạo mới user, sao lưu và khôi phục dữ liệu, và nhiều tác vụ khác chỉ bằng cách gõ các lệnh trên command line.

Một số thế mạnh của WP-CLI gồm:

 1. Nhanh chóng và tiện lợi: WP-CLI giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách thực hiện các tác vụ quản lý trang web một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 2. Khả năng tự động hóa: WP-CLI có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ quản lý trang web, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong các hệ thống quản lý trang web lớn.
 3. Mở rộng và tùy biến: WP-CLI có thể được mở rộng và tùy biến thông qua các plugin, cho phép người dùng thêm các tính năng mới hoặc tùy chỉnh các lệnh theo nhu cầu sử dụng của mình.
 4. Sử dụng dễ dàng: WP-CLI sử dụng cú pháp đơn giản và dễ hiểu, giúp người dùng thực hiện các tác vụ quản lý trang web một cách dễ dàng và thuận tiện.
 5. Tương thích với hầu hết các hosting: WP-CLI có thể được sử dụng trên hầu hết các hosting hiện nay, bao gồm cả các hosting chạy trên nền tảng Linux và Windows.

Hướng dẫn cài đặt WP-CLI lên máy chủ Linux

Để cài đặt WP-CLI trên máy chủ Linux, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt PHP và Composer

WP-CLI yêu cầu PHP phiên bản 5.4.0 trở lên và Composer để quản lý các dependencies. Nếu chưa có, bạn có thể cài đặt bằng cách chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install php-cli php-mbstring git unzip
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

  
sudo yum install epel-release
sudo yum install php-cli php-mbstring git unzip
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer


  

Bước 2: Tải và cài đặt WP-CLI

Sau khi cài đặt Composer, bạn có thể tải và cài đặt WP-CLI bằng cách chạy lệnh sau:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

  
image 82

Bước 3: Kiểm tra cài đặt

Để kiểm tra xem WP-CLI đã được cài đặt đúng chưa, bạn có thể chạy lệnh sau để hiển thị phiên bản của WP-CLI:

wp --version --allow-root
  
image 83

Nếu lệnh trên trả về phiên bản của WP-CLI, tức là WP-CLI đã được cài đặt thành công trên máy chủ Linux của bạn.

Chú ý: Bạn có thể sử dụng các phiên bản khác nhau của PHP và Composer tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài ra, nếu bạn không muốn cài đặt Composer trên hệ thống của mình, bạn có thể sử dụng tùy chọn self-update của WP-CLI để tự động cài đặt dependencies.

Bài viết liên quan

Leave a Comment