Hướng dẫn cài SSL Let’s Encrypt trên DirectAdmin

by admincp
13 Xem

Cài SSL Let’s Encrypt trên Hosting DirectAdmin

Điều kiện:

  • Tên miền phải được trỏ về IP máy chủ Hosting/VPS

I. Giao diện mới

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào quản trị DirectAdmin của host mà bạn đang dùng. Đường dẫn chung sẽ là https://ip:2222

image 22

Bước 2: Chọn tên miền cần cài

Sau khi đã login vào thành công. Nếu bạn có nhiều hơn 2 tên miền, bạn hãy chọn tên miền cần cài. Tên miền bạn bạn sẽ dể phát hiện ở phần trên cùng

image 20

Bước 3: Cài đặt SSL

Ngay bây giờ bạn hãy chọn Account Manager và chọn SSL Certificates

Screenshot 2021 07 26 at 17.04.30

Sau đó như giao diện bên dưới. Bạn hãy tick vào như ảnh minh hoạ của mình đã đánh số thứ tự bao gồm

  1. Free & automatic certificate from Let’s Encrypt
  2. Common Name: Chọn web cần cài đặt
  3. Phần này quan trọng. Bạn chỉ chọn những domain, hoặc sub domain cần cài đặt thôi. Không tick rất cả nhé.
Screenshot 2021 07 26 at 17.05.25

Nếu cài đặt thành công bạn sẽ nhận được thông báo như ảnh bên dưới nhé.

image 21

II. Giao diện cũ

Bạn click chọn SSL Certificates

Screenshot 2021 08 26 at 13.02.08

Tại đây tick chọn Free & automatic certificate from Let's Encrypt và chọn vào những Domain, Subdomain cần cài đặt.

Screenshot 2021 08 26 at 13.05.11

Bước 4: Cấu hình chuyển hướng HTTPS tự động

Bước này bạn có thể không cần làm cũng được nếu web bạn đã nhận và tự chuyển hướng HTTPS rồi. Nhưng với một số web không tự nhận bạn hãy thêm đoạn mã sau vào file .htaccess

Bạn hãy truy cập vào nơi quản lý FIle. Sau đó mở mở file .htaccess lên vào thêm vào. Nếu file này chưa có thì bạn có thể tạo mới.

Lưu ý: Đây là file ẩn và dưới file có dấu chấm (.)

Screenshot 2021 07 26 at 17.13.34

Đoạn code đó như sau

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]
image 24

Với 4 bước trên bạn đã hoàn tất cài đặt SSL và cấu hình chuyển hướng. Chúc bạn thực hiện thành công. Bây giờ bạn có thể sử dụng công cụ sau để kiểm tra Online

image 23

Bài viết liên quan

Leave a Comment