Hướng dẫn cập nhật/update License DirectAdmin

by admincp
14 Xem
Screenshot 2021 06 26 at 23.13.39

Xin chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã biết DirectAdmin là một Control Panel quản lý website rất hiệu quả và nhẹ, để sử dụng control panel này thì bạn phải mua bản quyền trực tiếp từ hãng hoặc thông qua đại lý. Và VINASTAR đang là đại lý lớn trong lĩnh vực cung cấp hosting, vps, bản quyền DirectAdmin và cPanel.

License bạn có thể mua theo năm hoặc theo tháng, nếu như hết hạn bạn phải cập nhật và cập nhật như thế nào thì bài viết chính ngày hôm này mình sẽ hướng dẫn như sau.

Những thông tin cần chuẩn bị trước khi cập nhật/update license DirectAdmin

  • SSH: tài khoản root (ip, user, pass, port)
  • UID: Client ID (Hãng hoặc đại lý sẽ gửi cho bạn)
  • LID: License ID (Hãng hoặc đại lý sẽ gửi cho bạn)

SSH vào vps và thực hiện như sau

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234
service directadmin restart

Trong đó lần lượt 123 và 1234

  • 123: UID (ví dụ)
  • 1234: LID (ví dụ)

Lưu ý: Nếu báo lỗi trích xuất thì bạn chạy lệnh sau

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

Tiếp tục chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234 1.2.3.4
service directadmin restart

Tróng đó lần lượt

  • 123: UID
  • 1234: LID
  • 1.2.3.4: IP của vps

Như vậy là đã hoàn tất quá trình cập nhật License DirectAdmin

Nếu trong quá trình cập nhật bạn gặp các lỗi như sau thì mình xin hướng dẫn cách fix luôn

Lỗi không connect tới port 443  directadmin.com (https)

echo 1 > /root/.insecure_download

Khởi động thất bại Directadmin => Restart FAILED

killall -9 directadmin
/etc/init.d/directadmin start

Lỗi máy chủ chuyển tiếp giấy phép mới

Nếu bạn không thể kết nối với www.directadmin.com bằng bất kỳ phương tiện nào, một tập lệnh mới đã được thêm vào để cho phép bạn lấy giấy phép thông qua máy chủ chuyển tiếp giấy phép.
Nhiều thông tin và tự động dự phòng sẽ đến kịp thời, nhưng hiện tại, việc chạy thủ công này từ máy chủ của bạn sẽ hoạt động:

cd /usr/local/directadmin/conf
cp -f license.key license.key.old
wget -O license.key --no-check-certificate 'https://license.directadmin.com/licenseupdate.php?uid=123&lid=1234'
chown diradmin:diradmin license.key
chmod 600 license.key

Như vậy là bạn đã cập nhật/update license DirectAdmin lại thành công rồi. Nếu có vấn đề các bạn có thể để lại bình luận.

Các bạn có thể xem thêm các bài viết về Directadmin ở đây.

Bài viết liên quan

Leave a Comment