Hướng dẩn change domain trong DirectAmin

by admincp
15 Xem

Xin chào bạn, trong quá trình sử dụng DirectAdmin làm control panel để quản trị website, tuy nhiên sẽ có lúc bạn muốn thay đổi doamin đã add vào mà vẩn giử nguyên dữ liệu, thì phải làm sao. Dưới đây là cách để bạn thực hiện thao tác đó.
Bước 1: Truy cập vào DirectAmin => Domain Administrator => Change a Domain Name => Nhập doamin mới và Change
DA1
DA2
DA3
Bước 2: Sau khi change hoàn tất, bạn cần vào phpMyAmin để thay đổi 2 url site và url home
Truy cập vào phpMyAdmin => Nhập user và pass để đăng nhập
DA4
DA5

Sau khi thay đổi thành công, bạn cần Xóa cache trình duyệt và DNS flush để truy cập nhé

 

Chúc bạn thực hiện thành công

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment