Hướng dẫn fix lỗi 404 trên WordPress

by admincp
15 Xem

Một vài trường hợp sau khi bạn thực hiện upload dữ liệu lên lại, chuyển hosting từ hosting này sang hosting khác hoặc một lý do nào đó bạn truy cập site home bình thường, các site con bị báo lỗi 404. Thì trường hợp này bạn có thể kiểm tra và thực hiện chỉnh sửa như sau.

Trong lỗi này có nhiều cách xử lý tuy nhiên mình liệt kê 2 cách phổ biến và hiệu quả nhất để xử lý lỗi 404 trên WordPerss. Mời bạn tham khảo nhé.

CÁCH 1: Chỉnh đường dẫn tĩnh

Bước 1: Truy câp vào admin của WordPress chọn Cài đặt => Đường dẫn tĩnh

lỗi 404 trên WordPress

Bước 2: Chọn Tùy biến xong tiến hành save lại để hoàn tất

lỗi 404 trên WordPress


CÁCH 2: Chỉnh sửa trong file .htaccess

Lưu ý: Cách này chỉ hoạt động trên máy chủ web (Apache, LiteSpeed, OpenLiteSpeed)

Đâu tiên bạn hãy mở file có tên .htaccess (lưu ý file có dấu chấm phía trước). Nếu file này chưa có bạn hãy tạo mới sau đó dán đoạn mã sau vào. File này nằm ngang với file wp-config.php

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
  • Dành cho WordPress Multisite

Đối với WordPress Multisite hơi khác một chút, bạn hãy sử dụng đoạn mã sau và dán vào .htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Nếu bạn chưa thao tác được mời bạn xem Video hướng dẫn sửa trong .htaccess bên dưới nhé.

Sau khi save lại bạn thực hiện xóa cache trình duyệt và reload lại để kiểm tra nhé!

Nếu bạn gặp lỗi 404 ngoài 2 trường hợp trên mời bạn tham khảo các cách khác để xử lý nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment