Hướng dẫn fix lỗi “Computer or server time out of sync by hours”

by admincp
14 Xem

Nguyên nhân

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào DirectAdmin, mà không đăng nhập được, mặc dù user/pass hoàn toàn chính xác không có sai sót, nhưng vẫn không được, và nhận được một thông báo trả về ở dưới footer trang login hiện ra dòng thông báo này, thì dưới đây là cách khắc phục.

Mã lỗi hiện ra

Sun Sep 29 08:15:17 2019
Computer or server time out of sync by 24.98 hours.

 Fix lỗi sai giờ directadmin không đăng nhập được
Với lỗi này thì các website của bạn vẫn truy cập bình thường, chỉ không đăng nhập được DirectAdmin thôi nha.

Do thời gian trên Server / VPS đang bị sai, có thể do lệch múi giờ, hoặc Pin safe mode hỏng dẫn đến việc không lưu lại cấu hình. Hoặc do lúc cài đặt không cho update giờ cụ thể.

Cách xử lý

Bạn chỉ cần SSH vào server sau đó update lại giờ là được, bạn có thể chỉnh lại tự động update timezone bằng cách sử dụng NTP dưới đây

Hướng dẫn SSH

[root@server ~] yum install ntp
[root@server ~] chkconfig ntpd on
[root@server ~] ntpdate pool.ntp.org
[root@server ~] service ntpd start

 Fix lỗi sai giờ directadmin không đăng nhập được
 Fix lỗi sai giờ directadmin không đăng nhập được

Cài xong bạn update giờ cho Server :

[root@server ~] ntpdate time.nist.gov

 Fix lỗi sai giờ directadmin không đăng nhập được

Sau đó bạn hãy thực hiện đăng nhập lại DirectAdmin nhé

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment