Hướng dẫn khắc phục lỗi không download được file .tar.gz

by admincp
16 Xem

Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẩn các bạn khắc phục không thể download file .tar.gz trên DirectAdmin, thao tác cực đơn giản chỉ trong vài bước.
file backup DA

Không download được file .tar.gz khi thực hiện Click vào file

khong download gz tar

Khi click vào hiện thị lỗi như trên

Bước 1: mở file định dạng các loại file được phép tải về tại đây, file này tên là mime.types

vi /etc/mime.types

Bước 2: Tìm dòng khóa #application/x-gzip mở khóa ra và sửa giống như sau:
Và thêm các dòng sau nếu cần thiết

application/x-gzip gz tgz
# application/x-font-vfont
 application/x-freearc arc
 application/x-futuresplash spl
 application/x-gca-compressed gca
 application/x-glulx ulx
 application/x-gnumeric gnumeric
 application/x-gramps-xml gramps
 application/x-gtar gtar
application/x-gzip gz tgz
 application/x-gzip gz
 application/x-hdf hdf
 application/x-install-instructions install
 application/x-iso9660-image iso

gz
Bước 3: Lưu lại với lệnh wq và khởi động lại directadmin

/etc/init.d/directadmin restart

restart DA
Bây giờ bạn hãy quay lại DirectAdmin và thử download nhé!
download DA

Bài viết liên quan

Leave a Comment