Hướng dẫn khôi phục mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin

by admincp
14 Xem

Một vài trường hợp bạn thật sự quên mật khẩu (Password) của admin website hoặc bị kẻ gian thay đổi khi đó bạn không thể đăng nhập vào được website của mình. Vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện phục hồi lại mật khẩu một cách nhanh chóng từ phpMyAdmin

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin

Nếu không nhớ bạn có thể vào file wp-config.php trong source để xem

define( 'DB_NAME', 'anhquan_wp241' );
 /** MySQL database username */ 
define( 'DB_USER', 'anhquan_wp241' );
 /** MySQL database password */ 
define( 'DB_PASSWORD', 'S-8B8vp(6Q' );

Đối với các Control Panel sẽ có cách vào phpMyAdmin khác nhau. Mình liệt kê các control phổ biến hiện tại bên dưới. Bạn có thể xem và truy cập nếu đang dùng.

Với các control hoặc script khác bạn hãy vào theo tài liệu của hãng.

anh 85

phpDA

anh 86
anh 87

Bước 2: Thực hiện khôi phục mật khẩu

Sau khi vào được phpMyAdmin bạn chọn Database và chọn tab _users. Tiếp đến bạn chọn User cần đổi mật khẩu và click vào Sửa (Edit)

anh 88

Tại đây bạn chọn như sau:

  • User_pass
    • Hàm: MD5
    • Value (Giá trị): Nhập mật khẩu vào

Và cuối cùng bạn chọn Thực hiện để lưu thay đổi.

anh 89

Bây giờ bạn có thể đăng nhập với mật khẩu mới. Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment