Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch trên WordPress

by admincp
18 Xem
Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch trên WordPress

I. Elasticsearch là gì?

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm dựa trên phần mềm Lucene. Nó cung cấp một bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có đầy đủ công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON. Elasticsearch được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache.

Việc cài đặt cấu hình Elasticsearch lên các website sử dụng nền tảng WordPress sẽ giúp lập chỉ mục dữ liệu các bài viết, các sản phẩm Woocommerce, nhằm tăng tốc độ tìm kiếm trên trang.

Hiểu đơn giản hơn là:

 • Elasticsearch là một search engine.
 • Elasticsearch được kế thừa từ Lucene Apache
 • Elasticsearch thực chất hoặt động như 1 web server, có khả năng tìm kiếm nhanh chóng (near realtime) thông qua giao thức RESTful.
 • Elasticsearch có khả năng phân tích và thống kê dữ liệu
 • Elasticsearch chạy trên server riêng và đồng thời giao tiếp thông qua RESTful do vậy nên nó không phụ thuộc vào client viết bằng gì hay hệ thống hiện tại của bạn viết bằng gì. Nên việc tích hợp nó vào hệ thống bạn là dễ dàng, bạn chỉ cần gửi request http lên là nó trả về kết quả.
 • Elasticsearch là 1 hệ thống phân tán và có khả năng mở rộng tuyệt vời (horizontal scalability). Lắp thêm node cho nó là nó tự động auto mở rộng cho bạn.
 • Elasticsearch là 1 open source được phát triển bằng Java.

Những công ty đang sử dụng Elasticsearch:

 • Wikimedia
 • athenahealth
 • Adobe Systems
 • Facebook
 • StumbleUpon Mozilla,
 • Amadeus IT Group
 • Quora
 • Foursquare
 • Etsy
 • SoundCloud
 • GitHub
 • FDA
 • CERN
 • Stack Exchange
 • Center for Open Science
 • Reverb
 • Netflix
 • Pixabay
 • Motili
 • Sophos
 • Slurm Workload Manager

II. Cài đặt cấu hình Elasticsearch trên WordPress

Bước 1: Cài đặt Elasticsearch

Hiện tại máy chủ VPS của mình sử dụng CyberPanel. Nên mình cài đặt nhanh Elasticsearch trên CyberPanel bằng cách truy cập vào Manage Services => Applications

Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch trên WordPress

Sau đó ở dòng Elasticsearch bạn click INSTALL để thực hiện cài đặt nhanh.

Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch trên WordPress

Đối với các Panel hoặc script không có sẵn bạn có thể cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7 theo cách thủ công nhé..

Bước 2: Thiết lập Elasticsearch trên WordPress với ElasticPress

Đối với WordPerss bạn cần cài đặt Plugin để làm môi trường kết nối. Ở đây mình sử dụng Plugin sau để cài đặt.

1. Cài đặt Plugin ElasticPress

Bạn đăng nhập vào WordPress và tìm Plugin có tên ElasticPress và thực hiện cài đặt vào.

Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch trên WordPress

2. Cấu hình ElasticPress

Sau khi cài đặt thành công. Bạn chưa thể sử dụng ngay mà phải cấu hình ElasticPress. Bạn truy cập vào mã nguồn website tìm file có tên wp-config.php và mở file này lên. Sau đó bạn thêm đoạn sau vào bên trong file và thực hiện lưu lại.

/** ElasticPress */
define( 'EP_HOST', 'http://127.0.0.1:9200' );
Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch trên WordPress

Tiếp theo bạn truy cập vào admin WordPress. Click vào ElasticPress và chọn Index Your Content

Hướng dẫn sử dụng Elasticsearch trên WordPress

Sau đó bạn sẽ thấy dữ liệu đang được sync. Tuy vào các dữ liệu của web mà diễn ra nhanh hay chậm.

Screenshot 2021 07 15 at 09.46.16
Screenshot 2021 07 15 at 09.56.48

Ngoài ra bạn có thể sử dụng WP-CLI để quản lý ElasticPress

Các lệnh sử dụng ELasticPress

# Thống kê Index
wp elasticpress stats
# Kiểm tra trạng thái Index
wp elasticpress status
# Đánh chỉ mục lại Website
wp elasticpress index

Kích hoạt sử dụng Elasticsearch trong WP Query

Trong các truy cấn đến CSDL dùng WP Query, cho thêm vào tham số để nó truy vấn đến Index Elasticsearh thay vì đến CSDL MySQL, đó là tham số

'ep_integrate'  => true

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment