Home WordpressWordPress cơ bản Hướng dẫn sử dụng WP-CLI quản lý website WordPress

Hướng dẫn sử dụng WP-CLI quản lý website WordPress

by admincp

WP-CLI là một công cụ giao diện dòng lệnh cho WordPress. Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng WP-CLI quản lý website WordPress của bạn với các câu lệnh cơ bản.

WP-CLI là một công cụ giao diện dòng lệnh cho WordPress. Trong bài viết này, VINASTAR sẽ hướng dẫn sử dụng WP-CLI quản lý website WordPress của bạn với các câu lệnh cơ bản.

Hướng dẫn sử dụng WP-CLI quản lý website WordPress

1. Yêu cầu

Đã cài đặt LAMP hoặc LEMP trên máy chủ. Nếu chưa cài đặt các bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt LAMP, LEMP của VINASTAR.

ĐĂNG KÝ CLOUD VPS

1.1. Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack

1.2. Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack

2. WP-CLI có thể mang lại lợi ích cho bạn như thế nào

  • Quản lý các tác vụ WordPress hiệu quả hơn.
  • Tiết kiệm thời gian.
  • Làm những việc mà bạn không thể làm trong wp-admin
  • Tự động hóa các tác vụ với Cron

3. Cách cài đặt WP-CLI trên máy chủ Linux

Đăng nhập vào máy chủ của bạn và tải xuốngwp-cli.phar bằng cách sử dụng curl hoặc wget.

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Hoặc

wget https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Screenshot_26

Tiếp theo, thêm quyền thực thi và di chuyển nó đến /usr/local/bin/ đồng thời đổi tên file thành wp.

chmod +x wp-cli.phar
mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Bây giờ chúng ta chỉ có thể gõ wp thay vì php wp-cli.phar

wp --info

Screenshot_25 - Hướng dẫn sử dụng WP-CLI

Khi một phiên bản mới của WP CLI xuất hiện, bạn có thể chạy lệnh sau để cập nhật.

wp cli update

4. Hướng dẫn sử dụng WP-CLI

Khi chạy các lệnh wp-cli, bạn cần chạy lệnh với tư cách là người dùng máy chủ web, thường được đặt tên là www-data, apache hoặc nginx.

Khi không có tùy chọn nào được cung cấp cho sudo, nó sẽ chạy lệnh với tư cách là người dùng root. Để chạy lệnh như một người dùng khác, sử dụng tùy chọn -u như bên dưới.

sudo -u nginx wp plugin update --all

Lệnh trên sẽ chạy wp plugin update –all với người dùng nginx. Một điều cần lưu ý là bạn cần di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn WordPress trước khi chạy bất kỳ lệnh wp-cli nào.

cd /var/www/wp-site/

4.1. Quản lý phiên bản WordPress

Kiểm tra phiên bản của WordPress.

wp core version

Hiển thị thêm thông tin của phiên bản WordPress.

wp core version --extra

Cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất.

wp core update

Kiểm tra MD5 hash

wp core verify-checksums

4.2. Quản lý Database

Cập nhật cơ sở dữ liệu

wp core update-db

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu

wp db optimize

Repair database

wp db repair

4.3. Quản lý theme

Liệt kê các chủ đề được cài đặt

wp theme list

Tìm kiếm một chủ đề

wp theme search <theme_name>

Cài đặt một chủ đề

wp theme install <theme_name>

Cài đặt một chủ đề từ URL được chỉ định.

wp theme install http://example.com/theme_name.zip

Kích hoạt một chủ đề

wp theme active <theme_name>

Cập nhật một chủ đề

wp theme update <theme_name>

Cập nhật tất cả các chủ đề

wp theme update --all

Gỡ cài đặt một chủ đề

wp theme uninstall <theme_name>

4.4. Quản lý Plugins

Liệt kê tất cả các plugin được cài đặt trên WordPress.

wp plugin list

Liệt kê các plugin đã cập nhật.

wp plugin list --update=available

Hiển thị đầu ra ở định dạng json hoặc csv.

wp plugin list --format=json

wp plugin list --format=csv

Cài đặt plugin từ thư mục /wp-content/plugins.

wp plugin install <plugin_name>

Cài đặt plugin từ một URL.

wp plugin install http://www.example.com/plugin_name.zip

Kích hoạt một plugin

wp plugin activate <plugin_name>

Vô hiệu hóa một plugin

wp plugin deactive <plugin_name>

Gỡ cài đặt plugin

wp plugin uninstall <plugin_name>

Cập nhật một plugin

wp plugin update <plugin_name>

Cập nhật tất cả các plugin

wp plugin update --all

Nếu máy chủ của bạn có nhiều website WordPress, thì bạn có thể hạy lệnh sau để cho phép người dùng nginx ghi thư mục /srv/http vì WP-CLI sẽ lưu các tệp đã tải xuống vào thư mục đó, vì vậy WP-CLI sẽ không phải tải lại tệp một lần nữa khi cập nhật cài đặt WordPress.

sudo setfacl -R -m "u:nginx:rwx" /srv/http/

4.5. Sao lưu cơ sở dữ liệu và tệp WordPress

Chạy lệnh sau để sao lưu cơ sở dữ liệu.

wp db export /opt/your_domain-backup_db.sql

Để sao lưu Tệp, chúng ta có thể sử dụng tiện ích lưu trữ tar như bên dưới.

tar -cpzvf /opt/your_doamin.tar.gz /var/www/wp-site/

Cơ sở dữ liệu và mã nguồn đã backup sẽ nằm trong thư mục /opt. Bạn có thể thay đổi thư mục lưu backup nếu muốn.

5. Kết luận

Đây chỉ là một giới thiệu. WP-CLI rất mở rộng và có thể làm nhiều thứ khác. Để tìm hiểu thêm về WP-CLI các bạn có thể truy cập trang tài liệu chính thức của WP-CLI. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt Nginx FastCGI Cache để giảm thời gian phản hồi của máy chủ WordPress.

Nguồn bài viết được sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment