Hướng dẫn sửa lỗi thiếu thư mục tạm thời trên WordPress

by admincp
21 Xem
sửa lỗi thiếu thư mục tạm thời trên WordPress

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra lỗi Thiếu thư mục tạm thời hay còn gọi là Missing a temporary folder trong WordPress thường có các nguyên nhân sau.

  • Lỗi này là do cài đặt PHP không chính xác trên host.
  • WordPress cần quyền truy cập vào thư mục tạm thời này khi bạn tải lên hình ảnh, cài đặt hoặc cập nhật chủ đề (theme), plugin hoặc cập nhật core WordPress.
  • Nếu vị trí của thư mục này không được định nghĩa trong cấu hình PHP của máy chủ, thì WordPress sẽ không thể thực hiện bất kỳ điều nào trong số này và sẽ hiển thị cho bạn lỗi Thiếu thư mục tạm thời trong WordPress

Cách sửa lỗi thiếu thư mục tạm thời (Missing a temporary folder)

Để sửa lỗi này bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tập tin wp-config.php trong WordPress.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào bảng điều khiển cPanel trên host của bạn, hoặc bạn sẽ kết nối với trang web của mình bằng ứng dụng FTP như WInscp hay Filezilla… Tiếp theo, bạn sẽ cần đi đến tệp wp-config.php và chỉnh sửa nó.

define('WP_TEMP_DIR', dirname(__FILE__) . '/wp-content/temp/');
temp2

Lưu file và upload wp-config.php trở lại hosting của bạn. Tiếp theo, bạn cần phải vào /wp-content/ thư mục và tạo một thư mục mới bên trong nó. Bạn cần đặt tên cho thư mục mới này temp

temp3

Bây giờ bạn hãy thực hiện lại xem còn lỗi không nhé. Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment